fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Poradenské služby

Rodiče při řešení výchovných a vzdělávacích problémů dětí mohou využít konzultace:

s vedením školy:

 • Mgr. Josefem Kneprem, ředitelem školy
 • Bc. Josefem Formánkem, zástupcem ředitele školy,
 • Mgr. Klárou Hruškovou, zástupkyní ředitele školy
 • Mgr. Věrou Kovářovou, zástupkyní ředitele školy

s koordinátorkou školních akcí:

 • Mgr. Janou Reistpiesovou

se školním psychologem:

 • Mgr. Martinem Krajčou
 • Yanou Mosiienko

s výchovnými poradci:

 • Mgr. Michaelou Jahodovou
 • Peadr. Janou Košátkovou
 • Mgr. Milenou Dlabolovou

se speciálními pedagogy:

 • Mgr. Klárou Hruškovou
 • Paedr. Janou Košátkovou,
 • Mgr. Dominikem Sucháněm
 • Mgr. Milenou Dlabolovou
 • Mgr. Josefem Kneprem
 • Mgr. Pertou Medovou

se sociálním pedagogem:

 • Mgr. Vítem Kalábem

s členy školské rady:

 • Mgr. Ivou Brabcovou
 • Mgr. Janou Bartákovou

s preventistkou sociálně - patologických jevů:

 • Mgr. Janou Bartákovou
 • Mgr. Pertou Medovou

s třídními učiteli i učiteli jednotlivých předmětů:

s předsedou spolku rodičů: