fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

O škole

Profil školy

 • Jsme bezbarierová škola
 • Vyučujeme 2 jazyky - Aj od 1. ročníku, dále Nj od 6. ročníku
 • Od 2. ročníku nabízíme 47 povinně volitelných předmětů
 • Žáci si mohou vybrat z 20 zájmových útvarů na prvním stupni a 18 na druhém stupni
 • S počítačem pracujeme od 1. třídy, s pomocí PC vyučujeme od 1. ročníku
 • Škola má k dispozici 3 PC učebny s 80 počítači (celkem pak více než 120 PC)
 • Žáci využívají péče 5 speciálních pedagogů
 • Do školy pravidelně dochází školní psycholog
 • Čerpáme prostředky z ESF na řadu aktivit pro žáky včetně doučování a volnočasových aktivit
 • Organizujeme zahraniční jazykové a sportovní kurzy
 • Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. – 4. ročníku, žáci 5. roč. z kapacitních důvodů po dohodě
  s vedením
  (přibývají nám žáci a máme z toho radost ;-)  )
 • Škola má optimální podmínky pro výuku Tv a sportovní vyžití dětí ve volném čase
 • K výuce pracovních činností je využíván školní skleník i cvičná kuchyně
 • Do života školy se aktivně zapojují rodiče, mj. prostřednictvím OS Lehovec
 • Žáci a žákyně ve svých aktivitách dosahují vynikajících výsledků, kroužek stepu postoupil z republikového mistrovství na MS
 • Pro rodiče i děti organizujeme kurzy anglického jazyka, pro maminky kondiční cvičení
 • Nabízíme celkem 46 kroužků - 22 sportovních, 17 výukových a 7 kulturně-uměleckých