fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Elektronická omluvenka

Elektronická omluvenka slouží k nahlášení důvodu nepřítomnosti žáka/yně ve škole. Zpráva o absenci je doručena třídnímu učiteli. Oznámení nenahrazuje omluvenku v žákovské knize, tudíž omluvenku je třeba zapsat do žákovské knihy a ihned po příchodu do školy předložit třídnímu učiteli.

Omluvenkový formulář vyžaduje zapnutý Javascript.