fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Elektronická omluvenka

Omluvenka je doručena třídnímu učiteli. Další postup v omlouvání zůstává stejný jako doposud, tedy bezprostředně po návratu do školy přes žákovskou knížku.