fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Organizace a provoz

Oddělení ŠD

DOLNÍ BUDOVA (Rochovská)
Oddělení Třída Vychovatelka Telefonní číslo
1. oddělení 1.A Olga Švecová
2. oddělení 1.B Lenka Knapová

3. oddělení 1.C Markéta Válková

4. oddělení 1.D
Eliška Hermannová

5. oddělení 2.A Hana Ráčková

6. oddělení 2.B Kateřina Chvátalová

7. oddělení 2.C
Markéta Sobotková
8. oddělení 3.A
Romana Špačková

9. oddělení 3.C
Alena Rudlová

HORNÍ BUDOVA (Chvaletická)
11. oddělení
Ivana Tichá
12. oddělení 3.B Ivana Luxová
13. oddělení
14. oddělení


Provozní doba ŠD

 • Ranní družina na dolní budově (před vyučováním): 6:00 – 8:00 (děti je možno přivádět do 7:40).
 • Odpolední družina (po vyučování): 11:55 – 17:30 (zákonní zástupci jsou povinni vyzvednout své děti nejpozději v 17:30 hodin).
 • Odpolední spojování družin (děti z horní budovy se přesouvají na dolní budovu): 16:00 hod.

Přihlašování dětí do ŠD

 • Do školní družiny jsou zařazováni žáci 1. až 5. ročníku.
 • Rodiče jsou seznámeni s chodem ŠD, vyplňují zápisový lístek s potřebnými údaji ohledně odchodů či odvádění dítěte (nutno odevzdat do 10. září 2018).
 • Pokud má dítě zdravotní problémy, je nutné o nich informovat na zápisním lístku, případně konzultovat s vychovatelkou.

Poplatky na provoz ŠD

 • Poplatek za školní družinu činí 200,- Kč měsíčně za jednoho žáka.
 • Jednorázový poplatek 1000,-Kč za pololetí se provádí 2x ročně. Poprvé za období září až leden (splatnost do konce září) a podruhé za období únor až červen (splatnost do konce  února).
 • Platbu provádějte na školní účet číslo: 2000912359/0800
 • Při platbě prosím uvádějte variabilní symbol (rodné číslo dítěte bez lomítka) a zprávu pro příjemce (příjmení a třída dítěte).
 • Pro žáky, kteří navštěvují ŠD pouze 1x týdně je stanovena snížená sazba 200 Kč za pololetí. Pokud navštěvují ŠD 2x týdně, částka činí 400 Kč za pololetí.

Vnitřní chod ŠD

 • Na nástěnce u hlavního vchodu školy naleznete základní informace o provozu ŠD.
 • Prosíme, nachystejte dítěti náhradní oblečení na převlečení pro venkovní aktivity.
 • Zákonní zástupci sdělí družině písemně veškeré odchylky od docházky žáka nebo způsobu odchodu (dětem nebude umožněn odchod domů mimo předem stanovenou hodinu na telefonickou žádost, SMS nebo email).
 • Zákonní zástupci si děti vyzvedávají u vstupu do školy přes označený telefon se jménem své vychovatelky.
 • Děti, které jsou ve ŠD déle než do 15:00 hod., by měly mít s sebou odpolední svačinu. Pití lze doplnit ve ŠD.
 • Od 16:00 hod. jsou děti z horní budovy převedeny do ŠD na dolní budově.
 • V případě opakované hrubé nekázně dítěte, ohrožování bezpečnosti své nebo jiných dětí, může být žák na základě rozhodnutí ředitele školy z družiny vyloučen.

Formuláře ke stažení