fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Organizace a provoz

Oddělení ŠD

DOLNÍ BUDOVA (Rochovská)
Oddělení Třída Vychovatelka Telefonní číslo
1. oddělení 1.A Kateřina Chvátalová 281 012 390
2. oddělení 1.B Bc. Markéta Válková 281 012 403
3. oddělení 1.C Antonina Roshko
281 012 402
4. oddělení 1.D
Ondřej Bohata
281 012 323
5. oddělení 2.A Romana Špačková 281 012 407
6. oddělení 2.B Zuzana Ingrová 281 012 321
7. oddělení 2.C
Marecela Baladránová 281 012 320
8. oddělení 2.D Alena Rudlová 281 012 408
9. oddělení 3.C
Michal Kundrát 281 012 401
10. oddělení 3.D Eliška Hermannová 281 012 400

HORNÍ BUDOVA (Chvaletická)
11. oddělení 3.A Aneta Dobešová 281 012 324
12. oddělení 3.B Ivana Tichá
281 012 406
13. oddělení 4.B, 4.A Kateřina Maierová 281 012 327
14. oddělení
4.C, 4.A Ivana Luxová 281 012 405


Provozní doba ŠD

 • Ranní družina na obou budovách (před vyučováním): 6:00 – 8:00 (děti je možno přivádět do 7:40).
 • Odpolední družina (po vyučování): do 17:30 (zákonní zástupci jsou povinni vyzvednout své děti nejpozději v 17:30 hodin).

Přihlašování dětí do ŠD

 • Do školní družiny jsou zařazováni žáci 1. až 4. ročníku.
 • Rodiče jsou seznámeni s chodem ŠD, vyplňují zápisový lístek s potřebnými údaji ohledně odchodů či odvádění dítěte (nutno odevzdat do 10. září 2021).
 • Pokud má dítě zdravotní problémy, je nutné o nich informovat na zápisním lístku, případně konzultovat s vychovatelkou.

Poplatky na provoz ŠD

 • Poplatek za školní družinu činí 200,- Kč měsíčně za jednoho žáka.
 • Jednorázový poplatek 1000,-Kč za pololetí se provádí 2x ročně. Poprvé za období září až leden (splatnost do konce září) a podruhé za období únor až červen (splatnost do konce  února).
 • Platbu provádějte na školní účet číslo: 6192193309/0800
 • Při platbě prosím uvádějte variabilní symbol (rodné číslo dítěte bez lomítka) a zprávu pro příjemce (příjmení a třída dítěte).
 • Pro žáky, kteří navštěvují ŠD pouze 1x týdně je stanovena snížená sazba 200 Kč za pololetí. Pokud navštěvují ŠD 2x týdně, částka činí 400 Kč za pololetí.

Vnitřní chod ŠD

 • Nutno dodržovat hygienická opatření dle manuálu MŠMT
 • Na nástěnce u hlavního vchodu školy naleznete základní informace o provozu ŠD.
 • Prosíme, nachystejte dítěti náhradní oblečení na převlečení pro venkovní aktivity.
 • Zákonní zástupci sdělí družině písemně veškeré odchylky od docházky žáka nebo způsobu odchodu (dětem nebude umožněn odchod domů mimo předem stanovenou hodinu na telefonickou žádost, SMS nebo email).
 • Zákonní zástupci si děti vyzvedávají u vstupu do školy přes označený telefon se jménem své vychovatelky.
 • Děti, které jsou ve ŠD déle než do 15:00 hod., by měly mít s sebou odpolední svačinu. Pití lze doplnit ve ŠD.
 • Od 17:00 hod. jsou děti z horní budovy převedeny do ŠD na dolní budově.
 • V případě opakované hrubé nekázně dítěte, ohrožování bezpečnosti své nebo jiných dětí, může být žák na základě rozhodnutí ředitele školy z družiny vyloučen.

Formuláře ke stažení