fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Poradenské služby

Rodiče při řešení výchovných a vzdělávacích problémů dětí mohou využít konzultace:


 • s vedením školy
  • Mgr. Josefem Kneprem, ředitelem školy
  • Bc. Josefem Formánkem,  zástupcem ředitele školy
  • Mgr. Věrou Kovářovou, zástupkyní ředitele školy
  • Mgr. Klárou Hruškovou, zástupkyní ředitele školy

 • se školním  psychologem Mgr. Martinem Krajčou

 • s výchovnou poradkyní Mgr. Marií Veselou

 • se speciálním pedagogem
  • Dr. Janou Košátkovou
  • Mgr. Klárou Hruškovou

 • se členy Školské rady
  • Mgr. Ivou Brabcovou

 • se školním metodikem prevence Mgr. Janou Bartákovou

 • s třídními učiteli i učiteli jednotlivých předmětů

 • mohou se obrátit na předsedu Spolku rodičů Květoslava Cudlína