fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Aktuální nabídka kroužků pro školní rok 2022/2023

Kompletní nabídka kroužků zde bude zveřejněna v průběhu září

Angličtina

j.dusek@zschvaleticka.cz

Letáček

Pondělí Jan Dušek
13:00 - 14:00 Třídy: 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Jan Dušek
14:00 - 15:00 Třídy: 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Jan Dušek
15:00 - 16:00 Třídy: 1. 2. 3. 4. 5.
Středa Jan Dušek
13:00 - 14:00 Třídy: 1. 2. 3. 4. 5.
Středa Jan Dušek
14:00 - 15:00 Třídy: 1. 2. 3. 4. 5.
Středa Jan Dušek
15:00 - 16:00 Třídy: 1. 2. 3. 4. 5.

Organizace kurzů: kroužek je převážně určen pro žáky 1. a 2. tříd, neboť v nich ještě neprobíhá klasická výuka angličtiny a chtěli bychom děti trošku připravit na to, co je bude čekat od 3.třídy dál. Děti bychom rádi rozřadili do dvou úrovní a to nikoliv podle ročníků, ale dle úrovně angličtiny na ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY (A0) a VELMI MÍRNĚ POKROČILÉ (A1) Žáci z 1. a 2. tříd budeme primárně umisťováni do těchto kurzů. V kroužku pro začátečníky budeme pracovat s učebnicí Cambridge Kid’s Box 1 (2nd ed.) a v pokročilejších skupinách s učebnicí Cambridge Kid’s Box 2 (2nd ed.). Máme s těmito učebnicemi dlouholetou výbornou zkušenost a dle našeho názoru se jedná o jednu z nejlepších edicí učebnic na trhu, se kterou pracují i základní školy, kde se později vyučuje jen v anglickém jazyce. Všem rodičům doporučujeme si stáhnout ukázky těchto učebnic, které jsme umístili zde: http://leteckaposta.cz/184899009 . Necháme na Vašem uvážení, do jaké úrovně své děti zařadíte. Podle Vašich prvních reakcí usuzujeme, že většina dětí budou ZAČÁTEČNÍCI a z toho důvodu jsme vypsali více kurzů v této kategorii. Zájemci z výšších tříd jsou samozřejmě vítáni s tím, že žáky z 3. a 4. tříd bychom umisťovali do kurzů pro VELMI MÍRNĚ POKROČILÉ (A1). Pokud by se našel dostatek zájemců z vyšších tříd, mohli bychom otevřít i kurz pro MÍRNĚ POKROČILÉ (A2) Cambridge Kid’s Box 3 (2nd ed.) ukázka učebnice zde: http://leteckaposta.cz/920697191 V prvním i druhém pololetí bude mít kroužek 16 týdnů. První semestr začneme ve 40.týdnu letošního roku tedy v týdnu od 3.-7.10.2022 a ukončíme ho v 5.týdnu roku 2023. Následovat pak bude týden jarních prázdnin od pondělí 6.2. do neděle 12.2.2023 a 7.týden od 13.2. do 17.2. bychom vyhradili na případné náhrady za zrušené hodiny lektorem apod. Rozhodli jsme se, že se pokusíme otevřít převážně kurzy 2x55min týdně, tedy za semestr 32x55min. Je to z toho důvodu, že při pouze jedné hodině týdně a občasné absenci dětí z důvodu nemoci apod. je pak frekvence výuky jazyka velmi malá a děti díky tomu mají jen velmi omezenou možnost osvojit si základní jazykové dovednosti. I výuka jazyka 2x týdně je dnes opravdovým minimem. Děti ve 3.a 4.třídě mají dotaci anglického jazyka 3x45min týdně a v 5.třídě 4x45min. Navzdory výše uvedenému, bychom rádi vyšli vstříc i těm dětem, které z důvodu časového zaneprázdnění ve sportovních oddílech či jiných kroužcích nemají kapacitu na 2 hodiny angličtiny týdně a v omezené míře nabídneme i kurzy 1x55min týdně. Nabídka kurzů: Kurz pro ZAČÁTEČNÍKY 1A0 2xtýdně bude probíhat v PONDĚLÍ+STŘEDA 13:00-13:55 32 vyuč.hodin/pololetí min.10 - max.14 dětí cena 2600,-Kč za pololetí Kurz pro ZAČÁTEČNÍKY 2A0 2xtýdně bude probíhat v PONDĚLÍ+STŘEDA 14:00-14:55 32 vyuč.hodin/pololetí min.10 - max.14 dětí cena 2600,-Kč za pololetí Kurz pro ZAČÁTEČNÍKY 3A0 2xtýdně bude probíhat v PONDĚLÍ+STŘEDA 15:00-15:55 32 vyuč.hodin/pololetí min.10 - max.12 dětí cena 2600,-Kč za pololetí Kurz pro POKROČILEJŠÍ 4A1 2xtýdně bude probíhat v ÚTERÝ+ČTVRTEK 15:00-15:55 32 vyuč.hodin/pololetí min.10 - max.12 dětí cena 2600,-Kč za pololetí Kurz pro ZAČÁTEČNÍKY 5A0 1xtýdně bude probíhat v ÚTERÝ 14:00-14:55 16 vyuč.hodin/pololetí min.10 - max.14 dětí cena 1600,-Kč za pololetí Kurz pro POKROČILEJŠÍ 6A0 1xtýdně bude probíhat ve ČTVRTEK 14:00-14:55 16 vyuč.hodin/pololetí min.10 - max.14 dětí cena 1600,-Kč za pololetí Případný kurz pro MÍRNĚ POKROČILÉ 7A0 2xtýdně by mohl probíhat v ÚTERÝ+ČTVRTEK 16:00-16:55 32 vyuč.hodin/pololetí min.10 - max.12 dětí cena 2600,-Kč za pololetí. Výše uvedená nabídka kurzů je zatím jen orientační a může se po dohodě a dle Vašich ohlasů měnit. V ceně kurzu je zahrnuto: - 32 vyuč.hodin/pololetí ve skupině 10-14 studentů - veškeré výukové materiály v el.podobě jakou jsou učebnice (Pupil’s Book, Activity Book), audio a video soubory atd. - budou vždy před hodinou zasílány do skupiny, kterou pro děti vytvoříme v Microsoft Teams - audio nahrávka každé hodiny pro opakování a pro žáky, kteří se nemohli hodiny z jakéhokoliv důvodu zúčastnit - ve skupině v Microsoft Teams - shrnutí hodiny s probraným učivem včetně slovíček, frází a zadaného dobrovolného domácího úkolu. - ve skupině v Microsoft Teams Co budeme potřebovat od Vás: - do středy 28.9.2022 vybrat jeden či více z výše uvedených kurzů, vyplnit tabulku níže a zaslat nám ji na: j.dusek@zschvaleticka.cz - vyčkat na informaci o tom, jestli se Vámi vybraný kurz bude otevírat - ve spolupráci s třídním učitelem se ujistit, že děti mají přidělenu školní emailovou adresu tak, abychom mohli výše zmíněné materiály dětem pravidelně zasílat - ve spolupráci s třídním učitelem se ujistit, že děti mají nainstalovanou aplikaci Microsoft Teams se školní licencí ve vašem domácím počítači/notebooku/tabletu/telefonu - uhradit kurzovné od pondělí 3.10. do středy 5.10. 2022 a to buď v hotovosti v mém kabinetu v ZŠ Chvaletická či převodem na účet u Raiffeisenbank č.ú.: 1101843028/5500. Do poznámky prosím uveďte jméno a příjmení vašeho dítěte a číslo kurzu. - POZOR!!! kurz neplaťte dokud od nás nebudete mít potvrzeno, že se Vámi vybraný kurz bude otevírat (v případě nenaplnění některého z výše uvedených kurzů minimálním počtem žáků). Přesné termíny kurzů: Podzimní prázdniny+Státní svátek: středa 26.10., čtvrtek 27.10. a pátek 28.10.2022 Státní svátek: čtvrtek 17.11.2022 Vánoční prázdniny: pátek 23.12. 2022 - pondělí 2.1.2023. Pololetní prázdniny: pátek 3.2.2023. Jarní prázdniny: pondělí 6.2.-neděle 12.2.2023 Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6.4.- pondělí 10.4.2023 Státní svátek: pondělí 1.5.2023 Státní svátek: pondělí 8.5.2023

Flétna pro pokročilé

d.suchan@zschvaleticka.cz

Pondělí KAPACITA NAPLNĚNA
15:30 - 16:15 Třídy: 2. 3. 4.

Tento kroužek je určen prioritně pro děti, které navštěvovaly kroužek pro začátečníky v loňském školním roce. V případě volné kapacity se můžou přihlásit děti, které mají zvládnuté základy hudební nauky pro hru podle not a zvládnou alespoň základy hry na sopranovou zobcovou flétnu s barokním laděním.

Flétna pro začátečníky

d.suchan@zschvaleticka.cz

Čtvrtek KAPACITA NAPLNĚNA
13:00 - 13:45 Třídy: 1. 2.

Tento kroužek je určen pro začátečníky z 0., 1. a 2. ročníku. Děti se na něm naučí základy hry na zobcovou flétnu (správná prstová technika, správný postoj, správné brániční dýchání a hra podle sluchu i podle not) a základy hudební nauky, nezbytné pro hru podle not. Teoretická a praktická část budou spojené vždy v jedné lekci. Cena za jedno pololetí je 1000,- Kč (nejméně 12 lekcí) – výukové materiály jsou v ceně. Kroužek probíhá pouze ve dnech školního vyučování a vyžaduje individuální přístup, a proto je vhodný jen pro menší počet žáků. Kapacita kroužku je tedy velice omezená. V případě většího zájmu je možné otevřít ještě jiný termín. Dítě můžete přihlásit na emailové adrese: d.suchan@zschvaleticka.cz. Žáci budou do kroužku přijati podle pořadí přijatých přihlášek v emailu. Na kroužek bude potřeba dítěti zakoupit sopránovou zobcovou flétnu s barokním laděním.

Matematické hrátky

info@matematikabezobav.cz

Letáček

Středa KAPACITA NAPLNĚNA
13:00 - 13:45 Třídy: 2.
Středa KAPACITA NAPLNĚNA
14:00 - 14:50 Třídy: 3. 4.
Čtvrtek KAPACITA NAPLNĚNA
13:00 - 13:45 Třídy: 1.
Čtvrtek KAPACITA NAPLNĚNA
14:00 - 14:50 Třídy: 4.

Více informací v letáčku nebo na www.matematikabezobav.cz

Umíme to s tabletem

d.suchan@zschvaleticka.cz

Čtvrtek KAPACITA NAPLNĚNA
15:15 - 16:15 Třídy: 1. 2. 3. 4.

Tímto kroužkem se děti naučí používat tablet i jinak, než jen ke hraní her a sledování videí. Kroužek je pro všechny zvídavé děti, které by se rády naučily možnostem využití tabletu k užitečným účelům. Naučí se rozlišovat komerční sdělení od užitečných zdrojů informací, budou využívat různé zajímavé aplikace i z oblasti vědy (odpovídající věku) - např. využijeme vestavěné senzory tabletu k měření magnetického pole, síly zvuku atd., naučíme se využívat různé interaktivní mapy, aplikace sloužící k poznávání fyzikálních jevů... Nebudou chybět základy používání tabletu pro úplné začátečníky a bezpečné chování v on-line světě. Tablet děti dostanou k zapůjčení na kroužku nebo si můžou nosit na kroužek svůj (podmínkou je ale operační systém Android 8 a vyšší). Cena kroužku je 1200,- Kč za pololetí (nejméně 12 lekcí) a bude probíhat každý čtvrtek ve dnech školního vyučování na ZŠ Chvaletické.

3D modelování

d.pasini@zschvaleticka.cz

Pondělí Daniel Pasini
15:30 - 16:30 Třídy: 6. 7. 8. 9.

Kreativní tvoření

d.suchan@zschvaleticka.cz

Letáček

Úterý KAPACITA NAPLNĚNA
13:30 - 15:00 Třídy: 1.
Úterý KAPACITA NAPLNĚNA
15:15 - 16:45 Třídy: 2. 3. 4.

Děti by měly návštěvou kroužku získat základní dovednosti v oblasti malování, práce s různými materiály jako je papír, odpadní plasty a různé přírodniny. V rámci výuky malování se budou učit různé metody provedení, včetně procvičování perspektivního vnímání, barevného cítění apod., vše s ohledem na individuální schopnosti každého dítěte. Při práci s materiály budou využívat papír, přírodniny nebo i odpadní materiály z plastu a papíru a vyrábět z nich různé dekorační předměty. Děti se také naučí výtvarnou techniku zvanou „Paper Mache“, získají o ní základní povědomí včetně různých postupů výroby. Cena kroužku na pololetí je 1500,- Kč a zahrnuje také nákup potřebného materiálu. Děti si přinesou pouze svoje nůžky, štětce a zástěru (nebo staré tričko). Barvy, lepidlo, papír a ostatní materiály dostanou. Vzhledem k individuálnímu přístupu se zohledněním na schopnosti každého dítěte je kroužek vhodný i pro žáky přípravné třídy a 1. tříd. Počet míst je omezený. Potřebujete- li více informací nebo máte o kroužek zájem, pište na d.suchan@zschvaleticka.cz, a to, prosím, co nejdříve.

Origami

d.suchan@zschvaleticka.cz

Čtvrtek KAPACITA NAPLNĚNA
14:00 - 15:00 Třídy: 1. 2. 3.

Kroužek je určen pro ty děti, které na něj NEBYLY přihlášené v minulém školním roce. Vhodný je také pro děti z přípravné třídy. Návštěvou kroužku se děti naučí základy techniky origami. Všechny svoje výrobky budou také různě zdobit či vybarvovat. Kroužek dětem kromě zábavy a učení se novým věcem pomůže rozvíjet jemnou motoriku i logické a kreativní myšlení. Cena kroužku za jedno pololetí je 1000 Kč (nejméně 12 lekcí) a zahrnuje nákup veškerého potřebného materiálu (bílé i barevné papíry, barvy, další výzdoba atd.). Vzhledem k nutnosti individuálního přístupu je počet žáků omezený. Potřebujete-li více informací nebo máte o kroužek zájem, kontaktujte mě na adrese d.suchan@zschvaleticka.cz, a to, prosím, co nejdříve.

Robotika s legem

info@krouzky.cz

Letáček

Středa Agentura
15:45 - 16:45 Třídy:

Více info na www.krouzky.cz

Vědecké pokusy

info@krouzky.cz

Letáček

Pátek Agentura
14:00 - 15:00 Třídy:

Více info na www.krouzky.cz

Vědecké pokusy II

Letáček

Pondělí Agentura
15:15 - 16:15 Třídy:

Více info na www.krouzky.cz

Basketbal

davepeska@gmail.com

Letáček

Pátek David Peška, Ondřej Douša
15:00 - 16:30 Třídy: 3. 4. 5.

Florbal

florbalchvaleticka@seznam.cz

Letáček

Čtvrtek Mgr. Vít Kaláb
15:30 - 16:30 Třídy: 3. 4. 5.
Čtvrtek Mgr. Vít Kaláb
16:30 - 17:30 Třídy: 6. 7. 8. 9.

Florbal je ideální všestranná sportovní aktivita pro kluky i holky, při které klademe důraz na sportování pro zdraví, přátelský a správně soutěživý kolektiv. Na kroužku se budeme věnovat nejen florbalu, ale i obecné sportovní přípravě, rozvoji celostních dovedností a fyzické kondici.

Florbal

florbal@tjkobylisy.cz

Pondělí Tomáš Zahradník
15:30 - 17:00 Třídy:

Fotbal

t.vesely@zschvaleticka.cz

Pátek KAPACITA NAPLNĚNA
15:00 - 16:00 Třídy: 1. 2. 3. 4.
Pátek KAPACITA NAPLNĚNA
16:00 - 17:00 Třídy: 1. 2. 3. 4.

Kroužek fotbalu je určen pro všechny chlapce a dívky z 1. - 4. tříd. Rozvoj individuálních i týmových dovedností, různorodá cvičení, trénink formou her. Pro všechny, kteří mají rádi pohyb, soutěživost a týmové hry.

Gymnatlon

info@gymnathlon.cz

Pondělí Michal Eisenkolb
15:30 - 18:30 Třídy: 1. 2. 3. 4.

Joga

s.matejickova@zschvaleticka.cz

Středa Mgr. Sandra Matějíčková
13:15 - 14:00 Třídy: 2. 3. 4. 5.

Krav Maga

michal@krav-maga.cz

Čtvrtek Michal Friedrich
15:10 - 16:00 Třídy: 1. 2. 3.
Čtvrtek Michal Friedrich
16:10 - 17:00 Třídy: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Cílem kurzu je výuka sebeobranného systému zábavnou a nenásilnou formou her. Umožníte tím Vaším dětem nejen sportovat, ale i naučit se praktické sebeobraně. V rámci výuky se instruktoři budou zároveň věnovat prevenci, rozpoznání nebezpečí a řešení nejrůznějších problémů, jakým je například šikana. Hodiny povede instruktor Krav Maga certifikovaný pro výuku dětí a mládeže.

Lezení

j.formanek@zschvaleticka.cz

Letáček

Pondělí Josef Formánek
15:30 - 16:30 Třídy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kroužek je již plně obsazen.

Sportovky

m.tvrdikova@zschvaleticka.cz

Středa Michaela Tvrdíková
15:30 - 16:30 Třídy: 1. 2. 3. 4.
Středa Michaela Tvrdíková
16:30 - 17:30 Třídy: 1. 2. 3. 4.

Sportovní hry

t.vesely@zschvaleticka.cz

Úterý Tomáš Veselý
16:00 - 17:00 Třídy: 5. 6. 7. 8. 9.
Úterý Tomáš Veselý
17:00 - 18:00 Třídy: 5. 6. 7. 8. 9.

Kroužek sportovních her je určen pro všechny chlapce a dívky z 5. – 9. tříd. Tradiční i méně tradiční hry pro všechny, kteří mají rádi pohyb, soutěživost a týmové hry. Kdy? Úterý – 16:00 – 17:00, 17:00 – 18:00 Kde? Horní tělocvična / venkovní hřiště ZŠ Chvaletická Cena? 1200 Kč pololetí (říjen–leden) Přihlášení? Na e-mail: t.vesely@zschvaleticka.cz Forma přihlášky: Jméno, třída Další informace v případě přihlášení.

Taekwondo

bren@taekwondoprodeti.cz

Letáček

Středa Martin Břeň
16:00 - 17:00 Třídy: 1. 2. 3. 4. 5.

Více info v letáčku.