fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Charakteristika

Cílem školní družiny je vytvořit místo, kde žáci pobývají po vyučování rádi a kde se rozvíjejí jejich schopnosti, nadání, dovednosti a postoje. Vytváříme dětem prostor pro seberealizaci nabídkou smysluplného trávení volného času v přátelském kolektivu.

Hlavní funkcí ŠD je snaha vyplnit volný čas dětí, které navštěvují družinu, vhodnými aktivitami a činnostmi, které je nejen zabaví, ale zároveň budou přínosem pro jejich rozvoj – např. činnosti sportovní, vzdělávací, tvořivé, společenské i odpočinkové.

Naším základním prostředkem je hra založená na zážitcích účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti, dovednosti a navozuje kladné emoce.