fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Spolek rodičů

Spolek rodičů ZŠ Chvaletická je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Účel spolku

  • Spolek hájí práva, potřeby a zájmy žáků ZŠ Chvaletická, aktivně pomáhá ZŠ Chvaletická při plnění jejího poslání, koordinuje vzájemné vztahy mezi učiteli a zákonnými zástupci žáků základní školy.
  • Spolek zejména zjišťuje potřeby a zájmy žáků, zprostředkovává vzájemnou informovanost a výměnu zkušeností mezi členy Spolku, seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi a podílí se na jejich vyřizování.

Kontakt

Předseda Spolku rodičů: Květoslav Cudlín
E-mail: Cudlin.Kvetoslav@cpost.cz

Kontakty na třídní důvěrníky:

Třídní důvěrník - jméno, příjmení

Mail kontakt

1.

A

Dařinová Petra

petra.darinova@seznam.cz

B

Horová Kateřina

Kaci.hora@gmail.com

C

Gabriela Součková

souckova40@seznam.cz

D

Martina Burianová

martina.buryanova@seznam.cz

2.

A

Marcela Malíková

marcela.malikova@cez.cz

B

Veronika Hlinková

hliver@seznam.cz

C

Markéta Procházková

marketa.prochazkova@pange.cz

D

Jana Ryvorová

ryvorovi@seznam.cz

3.

A

Naděžda Vaňková

nadezda1@seznam.cz

B

Zuzana Šindelářová

tess.d@seznam.cz

C

Naďa Umanová

nadaumanova@seznam.cz

4.

A

Gabriela  Součková

souckova40@seznam.cz

B

Jana Tůmová

tumovajanicka@seznam.cz

C

Květoslav Cudlín

Cudlin.Kvetoslav@cpost.cz

5.

A

Ing. Jiří Jurajda

duro@ibill.cz

B

Kateřina Zaydlarová

katka.zaydlarova@seznam.cz

C

Monika Špačková

spmonika@centrum.cz

6.

A

Linda Wolfova

linda.wolfova@postbellum.cz

B

Renata Skribucká

markopolo@email.cz

C

Osvaldová Miroslava

mirunka.k@seznam.cz

7.

A

Jiřina Švejnohová

jsvejnohova@centrum.cz

B

Bohdana Břečková

bbreckova@seznam.cz

C

Jana Mlejnková

jmlejnkova@email.cz

8.

A

Blanka Dražanová

blankavo@atlas.cz

B

Renáta Ryčlová

renanela@seznam.cz

C

Kateřina Hauptová

k.marzova@seznam.cz

9.

A

Klára Smilová

k.smilova@seznam.cz

B

Petr Bouda

petr.bouda@outlook.com

C

Čížková Eva

evacizkova75@seznam.cz

D

Sýkorová Ladislava

la.sykorova@volny.cz

O

Zápisy ze zasedání Spolku rodičů

 

Dokumenty