fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Whistleblowing


Informace k whistleblowingu
V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o
ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), která byla přijata dne 23. října
2019 a vstoupila v platnost dne 16. prosince 2019, je škola připravena přijímat oznámení o možném
protiprávním jednání nebo zneužití práva.
Aktuálně je možné oznámení podat prostřednictvím oznamovacího kanálu Ministerstva spravedlnosti
https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ , kde jsou k dispozici i bližší informace týkající
se dalšího vyřizování podaného oznámení.
Kontaktní osobou v rámci školy, na kterou se v této souvislosti můžete také obrátit, je (k doplnění), e-
mail (k doplnění), telefon (k doplnění).

Informace k whistleblowingu

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 oochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), která byla přijata dne 23. října 2019 a vstoupila v platnost dne 16. prosince 2019, je škola připravena přijímat oznámení o možném protiprávním jednání nebo zneužití práva.

Aktuálně je možné oznámení podat prostřednictvím oznamovacího kanálu Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ , kde jsou k dispozici i bližší informace týkající se dalšího vyřizování podaného oznámení. Kontaktní osobou v rámci školy, na kterou se v této souvislosti můžete také obrátit, je Mgr. Dominik Sucháň, e-mail d.suchan@zschvaleticka.cz, telefon 281 012 391.