fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Profil školy

Profil školy

 • Jsme bezbariérová škola
 • Profilovými oblastmi školy jsou cizí jazyky, sport a ICT
 • Vyučujeme 2 jazyky - Aj od 1. ročníku, dále Nj,Šj a Rj od 6. ročníku
 • Od 6. ročníku nabízíme více jak 20 povinně volitelných předmětů
 • Žáci si mohou vybrat z více jak 40 zájmových útvarů od Atletiky až po Vědecké kroužky
 • S počítačem pracujeme od 1. třídy
 • Škola má k dispozici 3 PC učebny s 80 počítači (celkem pak více než 170 PC)
 • Žáci využívají péče 6 speciálních pedagogů
 • Do školy pravidelně dochází školní psychologové
 • Čerpáme prostředky z ESF na řadu aktivit pro žáky včetně doučování a volnočasových aktivit
 • Organizujeme zahraniční jazykové a sportovní kurzy
 • Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. – 5. ročníku
 • Škola má optimální podmínky pro výuku Tv a sportovní vyžití dětí ve volném časen - tři venkovní hřiště, horolezecká stěna, venkovní i indoorové stoly na ping-pong
 • K výuce pracovních činností je využíván školní skleník, cvičná kuchyně a moderně vybavená kovodílna
 • Do života školy se aktivně zapojují rodiče, mj. prostřednictvím Spolku rodičů ZŠ Chvaletická
 • Žáci a žákyně ve svých aktivitách dosahují vynikajících výsledků - v plavání, stolním tenisu a florbalu pravidelně postupujeme do pražských kol
 • Pro rodiče i děti organizujeme kurzy anglického jazyka, pro maminky kondiční cvičení - aerobic, pilates, jógu