fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Provozní informace

Přihlášení ke stravování

 • Strávník se přihlašuje ke stravování na základě písemné přihlášky, kterou doručí vedoucí školní jídelny.
 • Strávník při odběru používá identifikační médium (bezkontaktní čip, karta ISIC, karta ITIC).
 • Cena zálohovaného bezkotaktního čipu je stanovena na 130 Kč.

Výdej obědů

 • Výdej obědů probíhá od 11:30 do 14:00 hodin.
 • Výdej do přinesených nádob (pro externí strávníky a žáky v 1. den nemoci) probíhá odděleně v době od 10:50 do 11:00 hodin (z bezpečnostních důvodů nevydáváme obědy do skleněných nádob).
 • Strávník, který si zapomene čip nebo jiné identifikační médium, je povinnen ráno od 8:00 do 8:15 hodin požádat vedoucí školní jídelny o náhradní stravenku na ten den.
 • Strávník bez čipu, karty nebo náhradní stravenky NEMÁ nárok na odebrání stravy.
 • Strávník bez zaplacení také nemá nárok na vydání oběda.

Objednávání stravy

 • Každý strávník je po přihlášení ke stravování automaticky objednán k jídlům číslo jedna. Pokud chce oběd číslo dvě, tak si ho musí na www.strava.cz sám přihlásit.
 • Objednávky se uzavírají ve 14:00 hodin DVA PRACOVNÍ DNY PŘEDEM.
 • Strávník, který má uhrazen poplatek za stravování, má automaticky na celý měsíc objednanou variantu oběda č. 1.

Objednávání stravy on-line

 • Každý strávník je po přihlášení do systému automaticky přihlášen na jídlo číslo 1 (pokud se nedomluví jinak).
 • Objednávání, odhlašování stravy a zjištění stavu účtu lze provádět také on-line na adrese www.strava.cz
 • Registraci k této službě si každý strávník udělá sám - od jídelny obdrží na svůj e-mail přihlašování jméno - heslo si pak následně volí sám.
 • Číslo našeho zařízení je 0142.

Odhlašování stravy

 • Odhlašování stravy lze provádět do 8:00 hodin na www.strava.cz, v nezbytných případech telefonicky - non stop záznamník školní jídelny 281 012 394.
 • Odhlašování stravy při hromadné akci školy - dle dispozic třídního učitele. Hromadné odhlášky se nahlašují do jídelny týden předem.

Cena obědů


Cena za 1 oběd Měsíční paušál (stačí na 21 obědů)
Žáci 7 - 10 let 33 Kč 693 Kč
Žáci 11 - 14 let 37 Kč 777 Kč
Žáci nad 15 let 43 Kč 903 Kč
Externí strávníci 91 Kč 1911 Kč

 

 • Pokud žák dovrší ve školním roce věku pro zařazení do vyšší kategorie, je dle vyhlášky č. 107/2008 Sb. tak zařazen již od začátku školního roku. Školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8.

Úhrada za stravování

 • Stravné je nutné uhradit do 20. dne v měsíci na měsíc následující ve výši odpovídající měsíčnímu paušálu.
 • Bezhotovostní platbu lze provést BANKOVNÍM PŘEVODEM (pouze nově přihlášení mohou uhradit první platbu hotově).
 • Číslo účtu školní jídelny: 6190896369/0800
 • Variabilní symbol, který je platný po celou dobu docházky, obdrží strávník od vedoucí školní jídelny. Svůj variabilní symbol naleznete také na www.strava.cz/informace