fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vyučující a třídy ve školním roce 2018/2019


Vedení školy

Josef Knepr, Josef Formánek, Klára Hrušková, Věra Kovářová


Třídní učitelé

1. A     Věra Kovářová
1. B     Iva Brabcová
1. C     Danuše Kubošová
2. A     Jana Košátková
2. B     Jana Kunešová
2. C     Hana Rektorysová
3. A     Kateřina Veselá
3. B     Dominik Sucháň
3. C     Emilie Affašová
4. A     Marcela Růžková
4. B     Vít Kaláb
4. C     Petra Medová
5. A     Jarmila Falberová
5. B     Jana Marková
5. C     Milena Dlabolová
6. A     Tomáš Tvrz
6. B     Radmila Štirská
6. C    Jaroslav Soukup
7. A     Michaela Jahodová
7. B     Sandra Matějíčková
7. C     Markéta Čermáková
7. D     Lenka Hrušková
8. A     Iva Mudrová
8. B     Zdeňka Langmaierová
8. C     Denisa Janová
9. A     Marek Trčka
9. B     Jana Reitspiesová
9. C     Barbora Hodková


Netřídní učitelé

Jana Bartáková, Alexandra Binder, Jarmila Hanzlíková, Vendula Huštáková Hladíková, Blanka Kotoučová, Eva Lehovcová, Jan Matějíček, Ondřej Matušů, Milada Matyásková, Kristýna Michlová, Daniel Pasini, Ivana Ptáčníková, Sarah Rieder, Rostislav Theimer, Michaela Tvrdíková, Marie Veselá, Ing. arch. Jan Výborný


Pedagogičtí asistenti

Zbyněk Chalupa