fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vyučující a třídy ve školním roce 2022/2023

-

Vedení školy

ředitel školy: Mgr. Josef Knepr


statutární zástupce ředitele školy: - - - Mgr. Klára Hrušková
-
zástupci: Mgr. Věra Kovářová (pro 1. stupeň)

Bc. Josef Formánek (pro 2. stupeň)-

-

-

-

Třídní učitelé

0.A Hana Ráčková
-
1.A --- PaedDr. Jana Košátková
1.B Mgr. Iva Brabcová
1.C Mgr. Kateřina Veselá
1.D Veronika Bobysudová
-

2.A Mgr. Věra Kovářová
2.B Mgr. Petra Medová
2.C Mgr. Dominik Sucháň
2.D Jiřina Jánošová
-

3.A Jana Forejtová
3.B Bc. Olga Švecová
3.C Alice Mojková
3.D Emilie Affašová
-

4.A Mgr. Petra Drábková
4.B Mgr. Jana Marková
4.C Marcela Růžková
-
5.A Mgr. Milena Dlabolová
5.B Mgr. Vít Kaláb
5.C Mgr. Krystýna Kyselá
-

6.A Bc. Tomáš Tvrz
6.B Mgr. Markéta Čermáková
6.C Mgr. Radmila Štirská
-

7.A Mgr. Michaela Jahodová
7.B Mgr. Lenka Hrušková
7.C Mgr. Sandra Matějičková
-

8.A Michaela Tvrdíková
8.B Petr Zvěřina
8.C Daniel Pasini
-

9.A PhDr. Sarah Rieder
9.B Petr Apeltauer
9.C Mgr. Jana Reistpiesová
 

Pokud hledáte kontakty na jednotlivé vyučující (včetně netřídních učitelů) navštivte prosím sekci O škole >> Kontakt >> Vyučující