fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vyučující a třídy ve školním roce 2023/2024

-

Vedení školy

ředitel školy: Josef Knepr


statutární zástupce ředitele školy: - - - Klára Hrušková
-
zástupci: Věra Kovářová (pro 1. stupeň)

Josef Formánek (pro 2. stupeň)-

-

-

-

Třídní učitelé

0.A Hana Ráčková
-
1.A --- Alice Mojková
1.B Petra Medová
1.C Dita Procházková Königová
1.D Emilie Affašová
-

2.A Jana Košátková
2.B Iva Brabcová
2.C Kateřina Veselá
2.D Lucie Motošická
-

3.A Věra Kovářová
3.B Milena Dlabolová
3.C Dominik Sucháň
3.D Jarmila Falberová
-

4.A Jana Forejtová
4.B Jan Matějíček
4.C Vít Kaláb
4.D Krystýna Kyselá
-
5.A Petra Drábková
5.B Denisa Janová
5.C Marcela Růžková
-

6.A Petr Apeltauer
6.B Pavel Švec
6.C Sarah Rieder
-

7.A Tomáš Tvrz
7.B Markéta Čermáková
7.C Radmila Štirská
-

8.A Michaela Jahodová
8.B Lenka Hrušková
8.C Sandra Matějičková
-

9.A Michaela Tvrdíková
9.B Petr Zvěřina
9.C Daniel Pasini
 

Pokud hledáte kontakty na jednotlivé vyučující (včetně netřídních učitelů) navštivte prosím sekci O škole >> Kontakt >> Vyučující