fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

 

DOLNÍ BUDOVA
1 A Věra Kovářová v.kovarova@zschvaleticka.cz
B Iva Brabcová i.brabcova@zschvaleticka.cz
C Danuše Kubošová d.kubosova@zschvaleticka.cz
2 A Jana Košátková j.kosatkova@zschvaleticka.cz
B Jana Kunešová
j.kunesova@zschvaleticka.cz
C Hana Rektorysová h.rektorysova@zschvaleticka.cz
3 A Kateřina Veselá k.vesela@zschvaleticka.cz
B Dominik Sucháň d.suchan@zschvaleticka.cz
C Emilie Affašová e.affasova@zschvaleticka.cz
4 C Petra Medová p.medova@zschvaleticka.cz
HORNÍ BUDOVA
4 A Marcela Růžková m.ruzkova@zschvaleticka.cz
B Vít Kaláb v.kalab@zschvaleticka.cz
5 A Jarmila Falberová j.falberova@zschvaleticka.cz
B Jana Marková j.markova@zschvaleticka.cz
C Milena Dlabolová m.dlabolova@zschvaleticka.cz
6 A Tomáš Tvrz t.tvrz@zschvaleticka.cz
B Radmila Štirská r.stirska@zschvaleticka.cz
C Jaroslav Soukup j.soukup@zschvaleticka.cz
7 A Michaela Jahodová m.jahodova@zschvaleticka.cz
B Sandra Matějíčková s.matejickova@zschvaleticka.cz
C Markéta Čermáková m.cermakova@zschvaleticka.cz
D Lenka Hrušková l.hruskova@zschvaleticka.cz
8 A Iva Mudrová i.mudrova@zschvaleticka.cz
B Zdeňka Langmaierová z.langmaierova@zschvaleticka.cz
C Denisa Janová d.janova@zschvaleticka.cz
9 A Marek Trčka m.trcka@zschvaleticka.cz
B Jana Reitspiesová j.reitspiesova@zschvaleticka.cz
C Barbora Hodková b.hodkova@zschvaleticka.cz

NETŘÍDNÍ

Daniel Pasini d.pasini@zschvaleticka.cz
Sarah Rieder s.rieder@zschvaleticka.cz
Zdena Langmaierová
z.langmaierova@zschvaleticka.cz
Jana Bartáková j.bartakova@zschvaleticka.cz
Josef Formánek j.formanek@zschvaleticka.cz
Jarmila Hanzlíková j.hanzlikova@zschvaleticka.cz
Eliška Hermannová e.hermannova@zschvaleticka.cz
Zdenka Katscherová z.katscherova@zschvaleticka.cz
Lenka Knappová l.knapova@zschvaleticka.cz
Eva Lehovcová e.lehovcova@zschvaleticka.cz
Jan Matějíček j.matejicek@zschvaleticka.cz
Ondřej Matušů o.matusu@zschvaleticka.cz
Kristýna Michlová k.michlova@zschvaleticka.cz
Rostislav Theimer r.theimer@zschvaleticka.cz
Marie Veselá m.vesela@zschvaleticka.cz

Milada Matyásková m.matyaskova@zschvaleticka.cz