fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kontakty na vyučující ve školním roce 2023/2024

Dolní budova

1.A Alice Mojková
a.mojkova@zschvaleticka.cz
1.B Mgr. Petra Medová
p.medova@zschvaleticka.cz
1.C Dita Procházková Königová
d.konigova@zschvaleticka.cz
1.D Mgr. Emilie Affašová
e.affasova@zschvaleticka.cz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.A PaedDr. Jana Košátková j.kosatkova@zschvaleticka.cz
2.B Mgr. Iva Brabcová i.brabcova@zschvaleticka.cz
2.C Mgr. Kateřina Veselá k.vesela@zschvaleticka.cz
2.D Lucie Motošická
l.motosicka@zschvaleticka.cz
-
3.A Mgr. Věra Kovářová
v.kovarova@zschvaleticka.cz
3.C Mgr. Dominik Sucháň
d.suchan@zschvaleticka.cz
3.D
Jarmila Falberová
j.falberova@zschvaleticka.cz


Horní budova

0.A Hana Ráčková (učebna v zahr.) h.rackova@zschvaleticka.cz
-
3.B Mgr. Milena Dlabolová
m.dlabolova@zschvaleticka.cz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.A Jana Forejtová j.forejtova@zschvaleticka.cz
4.B Jan Matějíček
j.matejicek@zschvaleticka.cz
4.C Mgr. Vít Kaláb
v.kalab@zschvaleticka.cz
4.D Kristýna Kyselá
k.kysela@zschvaleticka.cz
-
5.A Mgr. Petra Drábková
p.drabkova@zschvaleticka.cz
5.B Mgr. Denisa Janová
d.janova@zschvaleticka.cz
5.C Marcela Růžková m.ruzkova@zschvaleticka.cz
-
6.A Petr Apeltauer p.apeltauer@zschvaleticka.cz
6.B Pavel Švec p.svec@zschvaleticka.cz
6.C PhDr. Sarah Rieder s.rieder@zschvaleticka.cz
-
7.A Bc. Tomáš Tvrz t.tvrz@zschvaleticka.cz
7.B Mgr. Markéta Čermáková m.cermakova@zschvaleticka.cz
7.C Mgr. Radmila Štírská r.stirska@zschvaleticka.cz
-

8.A Mgr. Michaela Jahodová m.jahodova@zschvaleticka.cz
8.B Mgr. Lenka Hrušková
l.hruskova@zschvaleticka.cz
8.C Mgr. Sandra Matějíčková s.matejickova@zschvaleticka.cz
-

9.A Michaela Tvrdíková
m.tvrdikova@zschvaleticka.cz
9.B Petr Zvěřina
p.zverina@zschvaleticka.cz
9.C Daniel Pasini
d.pasini@zschvaleticka.cz


Netřídní učitelé

Mgr. Jana Bartáková j.bartakova@zschvaleticka.cz
Iva Brabcová ml.
Michaela Bennett m.bennett@zschvaleticka.cz
Kateřina Braumová k.braumova@zschvaleticka.cz
Petra D’marco p.dmarco@zschvaleticka.cz
Tomáš Fejge t.feige@zschvaleticka.cz
Mgr. Blanka Kotoučová b.kotoucova@zschvaleticka.cz
Mgr. Zdena Langmaierová z.langmaierova@zschvaleticka.cz
Mgr. Ondřej Matušů o.matusu@zschvaleticka.cz
Mgr. Iva Mudrová i.mudrova@zschvaleticka.cz
Mgr. Jana Reitspiesová j.reitspiesova@zschvaleticka.cz
Anna Šimralová a.simralova@zschvaleticka.cz
Kristýna Štelbacká k.stelbacka@zschvaleticka.cz
Mgr. Marie Veselá m.vesela@zschvaleticka.cz
Tomáš Veselý t.vesely@zschvaleticka.cz
Daniel Vítek d.vitek@zschvaleticka.cz


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -