fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Kontakty na vyučující ve školním roce 2022/2023

Dolní budova

1.A PaedDr. Jana Košátková j.kosatkova@zschvaleticka.cz
1.B Mgr. Iva Brabcová i.brabcova@zschvaleticka.cz
1.C Mgr. Kateřina Veselá k.vesela@zschvaleticka.cz
1.D Veronika Bobysudová v.bobysudova@zschvaleticka.cz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.A Mgr. Věra Kovářová v.kovarova@zschvaleticka.cz
2.B Mgr. Petra Medová p.medova@zschvaleticka.cz
2.C Mgr. Dominik Sucháň d.suchan@zschvaleticka.cz
2.D Jiřina Jánošová j.janosova@zschvaleticka.cz
-
3.C Alice Mojková a.mojkova@zschvaleticka.cz
3.D Mgr. Emilie Affašová e.affasova@zschvaleticka.cz


Horní budova

0.A Hana Ráčková (učebna v zahr.) h.rackova@zschvaleticka.cz
-
3.A Jana Forejtová j.forejtova@zschvaleticka.cz
3.B Bc. Olga Švecová o.svecova@zschvaleticka.cz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.A Mgr. Petra Drábková p.drabkova@zschvaleticka.cz
4.B Mgr. Jana Marková
j.markova@zschvaleticka.cz
4.C Marcela Růžková
m.ruzkova@zschvaleticka.cz
-
5.A Mgr. Milena Dlabolová
m.dlabolova@zschvaleticka.cz
5.B Mgr. Vít Kaláb
v.kalab@zschvaleticka.cz
5.C Kristýna Kyselá k.kysela@zschvaleticka.cz
-
6.A Bc. Tomáš Tvrz t.tvrz@zschvaleticka.cz
6.B Mgr. Markéta Čermáková m.cermakova@zschvaleticka.cz
6.C Mgr. Radmila Štírská r.stirska@zschvaleticka.cz
-
7.A Mgr. Michaela Jahodová m.jahodova@zschvaleticka.cz
7.B Mgr. Lenka Hrušková l.hruskova@zschvaleticka.cz
7.C Mgr. Sandra Matějíčková s.matejickova@zschvaleticka.cz
-
8.A Michaela Tvrdíková m.tvrdikova@zschvaleticka.cz
8.B Petr Zvěřina
p.zverina@zschvaleticka.cz
8.C Daniel Pasini d.pasini@zschvaleticka.cz
-
9.A PhDr. Sarah Rieder s.rieder@zschvaleticka.cz
9.B Petr Apeltauer p.apeltauer@zschvaleticka.cz
9.C Mgr. Jana Reitspiesová j.reitspiesova@zschvaleticka.cz


Netřídní učitelé

Mgr. Jana Bartáková j.bartakova@zschvaleticka.cz
Iva Brabcová ml.
Michaela Bennett m.bennett@zschvaleticka.cz
Kateřina Braumová k.braumova@zschvaleticka.cz
Petra D’marco
Jan Dušek j.dusek@zschvaleticka.cz
Jarmila Falberová j.falberova@zschvaleticka.cz
Tomáš Fejge t.feige@zschvaleticka.cz
Mgr. Vendula Hladíková Huštáková v.hladikova@zschvaleticka.cz
Mgr. Denisa Janová d.janova@zschvaleticka.cz
Mgr. Blanka Kotoučová b.kotoucova@zschvaleticka.cz
Mgr. Zdena Langmaierová z.langmaierova@zschvaleticka.cz
Jan Matějíček j.matejicek@zschvaleticka.cz
Mgr. Ondřej Matušů o.matusu@zschvaleticka.cz
Lucie Motošická l.motosicka@zschvaleticka.cz
Mgr. Iva Mudrová i.mudrova@zschvaleticka.cz

Mgr. Jaroslav Soukup j.soukup@zschvaleticka.cz
Kristýna Štelbacká k.stelbacka@zschvaleticka.cz
Mgr. Jana Šulcová j.sulcova@zschvaleticka.cz
Pavel Švec p.svec@zschvaleticka.cz
Rostislav Theimer t.theimer@zschvaleticka.cz
Mgr. Marie Veselá m.vesela@zschvaleticka.cz
Tomáš Veselý t.vesely@zschvaleticka.cz
Ing. arch. Jan Výborný j.vyborny@zschvaleticka.cz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -