fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

TŘÍDNÍ UČITELÉ 2021/2022


DOLNÍ BUDOVA
x

1.A Mgr. Věra Kovářová v.kovarova@zschvaleticka.cz
1.B Mgr. Petra Medová p.medova@zschvaleticka.cz
1.C Mgr. Dominik Sucháň d.suchan@zschvaleticka.cz
1.D Jiřina Jánošová j.janosova@zschvaleticka.cz
-

2.A PaedDr. Jana Košátková
j.kosatkova@zschvaleticka.cz
2.B Mgr. Iva Brabcová
i.brabcova@zschvaleticka.cz
2.C Alice Mojková a.mojkova@zschvaleticka.cz
2.D Mgr. Emilie Affašová e.affasova@zschvaleticka.cz
-

3.A Mgr. Kateřina Veselá
k.vesela@zschvaleticka.cz
3.D Mgr. Danuše Kubošová
d.kubosova@zschvaleticka.cz
-
-
-
HORNÍ BUDOVA
x

3.B Mgr. Jana Marková j.markova@zschvaleticka.cz
3.C Jarmila Falberová j.falberova@zschvaleticka.cz
-
4.A Mgr. Milena Dlabolová m.dlabolova@zschvaleticka.cz
4.B Mgr. Vít Kaláb v.kalab@zschvaleticka.cz
4.C Kristýna Kyselá
k.kysela@zschvaleticka.cz
-

5.A Marcela Růžková
m.ruzkova@zschvaleticka.cz
5.B Mgr. Markéta Čermáková
m.cermakova@zschvaleticka.cz
5.C Jana Forejtová
j.forejtova@zschvaleticka.cz
-

6.A Mgr. Michaela Jahodová
m.jahodova@zschvaleticka.cz
6.B Mgr. Lenka Hrušková
l.hruskova@zschvaleticka.cz
6.C Mgr. Sandra Matějíčková, DiS. s.matejickova@zschvaleticka.cz
-

7.A Michaela Tvrdíková
m.tvrdikova@zschvaleticka.cz
7.B Mgr. Denisa Janová d.janova@zschvaleticka.cz
7.C Daniel Pasini
d.pasini@zschvaleticka.cz
-

8.A PhDr. Sarah Rieder s.rieder@zschvaleticka.cz
8.B Mgr. Barbora Hodková b.hodkova@zschvaleticka.cz
8.C Mgr. Jana Reitspiesová j.reitspiesova@zschvaleticka.cz
-

9.A Bc. Tomáš Tvrz t.tvrz@zschvaleticka.cz
9.B Mgr. Radmila Štirská r.stirska@zschvaleticka.cz
9.C Mgr. Jaroslav Soukup j.soukup@zschvaleticka.cz-
-

NETŘÍDNÍ UČITELÉ

Mgr. Jana Bartáková j.bartakova@zschvaleticka.cz
Iva Brabcová ml. i.brabcova.ml@zschvaleticka.cz
Mgr. Petra D'Marco p.dmarco@zschvaleticka.cz
Mgr. Petra Drábková p.drabkova@zschvaleticka.cz
Ing. Tomáš Feige t.feige@zschvaleticka.cz
Mgr. Vendula Hladíková Huštáková v.hladikova@zschvaleticka.cz
Kristýna Kyselá k.kyselá@zschvaleticka.cz
Mgr. Zdeňka Langmaierová z.langmaierova@zschvaleticka.cz
Jan Matějíček j.matejicek@zschvaleticka.cz
Mgr. Ondřej Matušů o.matusu@zschvaleticka.cz
Karolína Medová k.medova@zschvaleticka.cz
Mgr. Iva Mudrová i.mudrova@zschvaleticka.cz
Mgr. Iva Ptáčníková i.ptacnikova@zschvaleticka.cz
Anna Staňková a.stankova@zschvaleticka.cz
Pavel Švec p.svec@zschvaleticka.cz
Rostislav Theimer r.theimer@zschvaleticka.cz
Mgr. Marie Veselá m.vesela@zschvaleticka.cz
Tomáš Veselý t.vesely@zschvaleticka.cz
Ing. arch. Jan Výborný j.vyborny@zschvaleticka.cz
Mgr. Petr Zvěřina p.zverina@zschvaleticka.cz