fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

TŘÍDNÍ UČITELÉ


DOLNÍ BUDOVA
x

1.A PaedDr. Jana Košátková j.kosatkova@zschvaleticka.cz
1.B Mgr. Iva Brabcová i.brabcova@zschvaleticka.cz
1.C Mgr. Danuše Kubošová d.kubosova@zschvaleticka.cz
1.D Mgr. Emilie Affašová e.affasova@zschvaleticka.cz
-

2.A Mgr. Kateřina Veselá k.vesela@zschvaleticka.cz
2.B Mgr. Dominik Sucháň
d.suchan@zschvaleticka.cz
2.C Mgr. Petra Medová p.medova@zschvaleticka.cz
2.D Mgr. Jana Šulcová j.sulcova@zschvaleticka.cz
-

3.A Mgr. Věra Kovářová v.kovarova@zschvaleticka.cz
3.C Jiřina Jánošová j.janosova@zschvaleticka.cz
-
-
-
HORNÍ BUDOVA
x

3.B Mgr. Vít Kaláb v.kalab@zschvaleticka.cz
-
4.A Marcela Růžková m.ruzkova@zschvaleticka.cz
4.B Michaela Škorpová m.skorpova@zschvaleticka.cz
4.C Jana Forejtová
j.forejtova@zschvaleticka.cz
-

5.A Mgr. Milena Dlabolová m.dlabolova@zschvaleticka.cz
5.B Jarmila Falberová j.falberova@zschvaleticka.cz
5.C Mgr. Jana Marková j.markova@zschvaleticka.cz
-

6.A Michaela Tvrdíková m.tvrdikova@zschvaleticka.cz
6.B Mgr. Denisa Janová d.janova@zschvaleticka.cz
6.C Mgr. Kristýna Potměšilová
k.potmesilova@zschvaleticka.cz
-

7.A Sarah Rieder s.rieder@zschvaleticka.cz
7.B Mgr. Barbora Hodková b.hodkova@zschvaleticka.cz
7.C Mgr. Jana Reitspiesová j.reitspiesova@zschvaleticka.cz
-

8.A Bc. Tomáš Tvrz t.tvrz@zschvaleticka.cz
8.B Mgr. Radmila Štirská r.stirska@zschvaleticka.cz
8.C Mgr. Jaroslav Soukup j.soukup@zschvaleticka.cz
-


9.A Mgr. Michaela Jahodová m.jahodova@zschvaleticka.cz
9.B Mgr. Sandra Matějíčková, DiS. s.matejickova@zschvaleticka.cz
9.C Mgr. Markéta Čermáková m.cermakova@zschvaleticka.cz
9.D Mgr. Lenka Hrušková l.hruskova@zschvaleticka.cz
-
-

NETŘÍDNÍ UČITELÉ

Mgr. Jana Bartáková j.bartakova@zschvaleticka.cz
Iva Brabcová ml. i.brabcova.ml@zschvaleticka.cz
Mgr. Petra Drábková p.drabkova@zschvaleticka.cz
Ing. Tomáš Feige t.feige@zschvaleticka.cz
Mgr. Jarmila Hanzlíková j.hanzlikova@zschvaleticka.cz
Mgr. Vendula Hladíková Huštáková v.hladikova@zschvaleticka.cz
Kristýna Kyselá k.kysela@zschvaleticka.cz
Mgr. Zdeňka Langmaierová z.langmaierova@zschvaleticka.cz
Jan Matějíček j.matejicek@zschvaleticka.cz
Mgr. Ondřej Matušů o.matusu@zschvaleticka.cz
Karolína Medová k.medova@zschvaleticka.cz
Mgr. Iva Mudrová i.mudrova@zschvaleticka.cz
Daniel Pasini d.pasini@zschvaleticka.cz
Mgr. Iva Ptáčníková i.ptacnikova@zschvaleticka.cz
Rostislav Theimer r.theimer@zschvaleticka.cz
Mgr. Marie Veselá m.vesela@zschvaleticka.cz
Ing. arch. Jan Výborný j.vyborny@zschvaleticka.cz
Mgr. Petr Zvěřina p.zverina@zschvaleticka.cz