fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Management ZŠ Chvaletická

Telefon: Email:
Ředitel školy: Mgr. Josef Knepr 281 869 216 j.knepr@zschvaleticka.cz
Zástupce ředitele: 1. st. Mgr. Věra Kovářová 733 735 881 v.kovarova@zschvaleticka.cz
Mgr. Klára Hrušková k.hruskova@zschvaleticka.cz
Zástupce ředitele: 2. st. Bc. Josef Formánek 281 012 399 j.formanek@zschvaleticka.cz
-
Vedoucí školní družiny: Lenka Knapová 281 012 396 l.knapova@zschvaleticka.cz
-
Vedoucí školní jídelny: Bc. Monika Křtěnská 281 012 394 m.krtenska@zschvaleticka.cz
Hospodářka školy: Milena Střížková 281 012 391 m.strizkova@zschvaleticka.cz
Školník: