fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
telefon e-mail
ústředna školy................................................... 281 012 391...... info@zschvaleticka.cz
ředitel školy 281 012 391 j.knepr@zschvaleticka.cz
statutární zástupkyně ředitele 281 012 399 k.hruskova@zschvaleticka.cz
zástupkyně ředitele pro 1. stupeň 281 012 392 v.kovarova@zschvaleticka.cz
zástupce ředitele pro 2. stupeň 281 012 399 j.formanek@zschvaleticka.cz
vedoucí školní družiny 281 012 403 o.bohata@zschvaleticka.cz
vedoucí školní jídelny 281 012 394 m.krtenska@zschvaleticka.cz
hospodářka školy 281 012 391 m.strizkova@zschvaleticka.cz
školní psycholog 281 012 397 m.krajca@zschvaleticka.cz
školní psycholožka pro ukrajinské žáky
y.mosiienko@zschvaleticka.cz
výchovná poradkyně pro 0.-3. ročník 605 574 259
j.kosatkova@zschvaleticka.cz
výchovná poradkyně pro 4.-5. ročník 605 572 311 m.dlabolova@zschvaleticka.cz
výchovná poradkyně pro 2. stupeň 281 012 395 m.jahodova@zschvaleticka.cz
speciální pedagog 281 012 399 k.hruskova@zschvaleticka.cz

Ostatní důležitá telefonní čísla
Bioregena tel: 281 021 211
Policie ČR tel: 281 914 096 tel: 281 912 399
Městská policie tel: 974 859 720
Odbor péče o rodinu a děti pro Prahu 14 tel: 281 005 347
Oddělení sociální prevence tel: 281 005 343
Linka bezpečí tel: 116111
Linka důvěry tel: 224 923 255
Růžová linka pro děti tel: 272 736 263