fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Mgr. Michaela Jahodová (2. stupeň)
Mgr. Milena Dlabolová (4.-5. třída)
PaedDr. Jana Košátková (0.-3. třída)

Pro domluvení termínu konzultace s třídním učitelem využijte emailovou korespondenci nebo telefon.

Konzultační hodiny výchovných poradců:

Mgr. Michaela Jahodová
Úterý 14:15 - 15:30
email: m.jahodova@zschvaleticka.cz

Mgr. Milena Dlabolová
Úterý 15:00 - 16:00
email: m.dlabolova@zschvaleticka.cz

PaedDr. Jana Košátková
Pondělí 13:00 - 14:00
email: j.kosatkova@zschvaleticka.cz

Výchovná poradkyně zajišťuje

  • Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti a společenských vztahů.
  • Poradenství v oblasti vzdělávání.
  • Pomoc při řešení konfliktů.
  • Zprostředkování odborných služeb.
  • Spolupráci se školským zařízením PPP.
  • Shromažďování odborných zpráv o žácích v poradenské péči.