fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Speciální pedagogové

Mgr. Klára Hrušková ....................... k.hruskova@zschvaleticka.cz

Mgr. Petra Medová ......................... p.medova@zschvaleticka.cz

Mgr. Dominik Sucháň ..................... d.suchan@zschvaleticka.cz

PaedDr. Jana Košátková ........ ......... j.kosatkova@zschvaleticka.cz

Mgr. Milena Dlabolová .................... m.dlabolova@zschvaleticka.cz


Náplň činnosti speciálního pedagoga

  • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Logopedická péče.
  • Konzultace a poradenství pro žáky, pedagogy a rodiče, zapůjčení odborné literatury.
  • Koordinace péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve spolupráci s učiteli a odborným psychologickým pracovištěm.
  • Koordinace asistentské péče.