fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nadační fond ZTRACENÉ DĚTI

Nadační fond Ztracené děti, je nevládní, nezisková organizace, která se zabývá problematikou bezpečí našich dětí. Pomáhá dětem ztraceným, týraným, zneužívaným a zanedbávaným.

Smyslem Nadačního fondu Ztracené děti je pomoc nejen při aktuálních kauzách, ale i pomoc při hledání dlouhodobě pohřešovaných dětí a mladistvých, a to v součinnosti a pod taktovkou Policie ČR. Zároveň také pomáháme rodinám pohřešovaných dětí.

Jedná se o velmi citlivou oblast, o které nemá širší veřejnost příliš povědomí a do hledáčku medií se dostává až při konkrétních případech, když se stane pohřešování dítěte či mladistvého divácky „atraktivním“. Přitom ročně se v České republice pohřešuje přes 5 tisíc dětí a mladistvých. Většina dětí se najde nebo se vrátí sama domů, ale zůstávají tu malé procento dětí, které se nikdy nenajdou.

Hlavní cílem Nadačního fondu Ztracené děti je předcházet ztrátě-pohřešovaní dítěte. Pokud se tak již stane, pomáhat při jeho nalezení.

Poskytnout psychologickou pomoc rodičům a rodinným příslušníkům.
Získat a poskytnout materiální a finanční pomoc rodičům pohřešovaného dítěte, kteří se ocitli vlivem této tíživé životní situace v nouzi.

Více na http://nfztracenedeti.cz/

---

Od školního roku 2014/2015 začíná za podpory Městské části Praha 14 dlouhodobý primárně preventivní program. Program bude zajišťovat organizace Prev-Centrum.

Informace k Využívání podpory MČ Prahy 14 si můžete stáhnout na prolinku ZDE.

Informace k Dlouhodobému kontinuálnímu programu primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování si můžete stáhnout na prolinku ZDE.

Lektor z Národního centra bezpečnějšího internetu informuje o sociálních sítích viz ZDE.

Dne 27.10.2015 pořádá Rodinné a kulturní centrum v Praze III. rodičovské setkání - Bezpečný a chráněný prostor pro rodiče, místo pro sdílení a společné řešení témat souvisejících s výchovou a rodičovstvím. Za podpory facilitátorů (odborníků na výchovu) můžete sledovat, měnit a podpořit svůj přístup k rodičovství, získat jistotu a podporu dalších členů skupiny. Vedou etopedka Mgr. Jana Češková a pedagog Mgr. Pavel Klíma. Rezervace: nova-trojka.webooker.eu, info: Jolana tel.: 603 416 724.

Poradna pro rodiče SANANIM je specializované zařízení, na které se mohou obrátitrodiče, partneři či jiné blízké osoby těch, kteří se jakýmkoli způsobem dostali do problémů v souvislosti s užíváním návykových látek, s experimentováním s nimi nebo se závislostí v širším slova smyslu (gambling, závislost na PC apod.).

Věříme, že pracovat s rodinou postiženou problémem užívání či závislosti je potřebné a efektivní, a to i v případě, že uživatel samotný není ke spolupráci ochoten. Může to být první a důležitý krok k řešení problému. Výhodou je v tomto případě skutečnost, že Poradna pro rodiče je součástí SANANIM z.ú., jedné z největších nestátních organizací působící v oblasti prevence a léčby drogových závislostí v ČR, poskytující komplexní a vzájemně provázaný systém pomoci.

Základní poskytované služby: telefonické a webové poradenství, individuální, rodinné a párové poradenství, individuální, rodinná a párová psychoterapie, skupiny pro rodiče (poradenské, psychoterapeutické), sociální práce, zprostředkování právního poradenství v dané oblasti.

Veškeré naše služby poskytujeme bezplatně a v případě potřeby i anonymně. Zájemci se na nás mohou obracet telefonicky, mailem či osobně. Kontakty jsou uvedeny v závěru tohoto dopisu. Na osobní návštěvu je nutné se předem telefonicky objednat!

Poradna pro rodiče SANANIM

Školská 30, Praha 1

/poradna-pro-rodice-(ppr).html

mobil: 739 268 527