fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Publicita

 

Název projektu: Klíč k úspěchu

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000279

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím budování moderního inkluzivního prostředí postupně vyrovnávat možnosti dětí a žáků z rozdílného socioekonomického a kulturního prostředí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí tohoto procesu je cílená podpora pedagogických pracovníků a jejich vzdělávání tak, aby byli schopni efektivně a aktivně řídit a podporovat tento proces. Do projektu je zapojena ZŠ Šimanovská, ZŠ Generála Janouška a ZŠ Chvaletická. Partnerem projektu je MČ Praha 14.

 

 

ROZŠÍŘENÍ KAPACIT KMENOVÝCH TŘÍD

ZŠ CHVALETICKÁ ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍ INKLUZE

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000546

Realizátor: Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918

Projekt Rozšíření kapacit kmenových tříd ZŠ Chvaletická za účelem sociální inkluze je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – půl růstu.

Celková výše rozpočtu projektu činí: 2 943 793,- Kč

Příspěvek EU:                                        1 407 445,- Kč

Shrnutí projektu:

Cílem projektu je zlepšení kvality procesu vzdělávání a inkluze v rámci procesu vzdělávání. Předmětem předkládaného projektu jsou stavební úpravy bytu vedoucí k vybudování nové kmenové třídy pro 18 dětí. Realizací projektu vznikne nová kmenová učebna, kde bude probíhat výuka nové třídy 1. stupně ZŠ. Dojde k navýšení stávající celkové kapacity školy z nynějších 730 dětí na novou hodnotu 748 dětí. Vybudování kmenové učebny je nezbytným krokem pro zachování podmínek pro uplatňování nástrojů inkluze.

Výstup projektu - indikátor:

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 18 osob

Počet nových tříd ve vzdělávacích zařízeních 1 třída

Počet dětí, žáků a studentů s SVP využívající nová nebo modernizovaná
vzdělávací, školící a výcviková zařízení 3 žáci