fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Prezenční zápis 11.4.2024

Zdroj obrázku: archiv ZŠ
8.4.
2024

Prezenční zápis 11.4.2024

Vážení rodiče,

blíží se zápis, který se na naší škole koná ve čtvrtek 11. dubna od 13:00 do 18:00. V jakém čase k zápisu dorazíte necháme na vás. Není nutné přicházet hned ve 13:00, ale využijte dle potřeby celý časový úsek. Přispějete tím k plynulému průběhu zápisu bez dlouhých front. V jakém pořadí přijdete k zápisu není důležité; zápis se řídí vypsanými kritérii k zápisu a k pořadí podaných přihlášek není nijak přihlíženo. Pro děti je připravený bohatý doprovodný program, takže se určitě nudit nebudou.

S sebou si k zápisu vezměte:

- průkaz totožnosti zákonného zástupce, který dítě doprovází a na kterém je uvedena adresa trvalého bydliště;
- rodný list dítěte;
- potvrzení o místě trvalého pobytu dítěte v případě, že je adresa dítěte uvedená na přihlášce odlišná od adresy rodiče uvedené na jeho průkazu totožnosti.

Pokud jste již vyplnili on-line registrační formulář k zápisu, připravili jsme pro vás přihlášku, kterou si vyzvednete u vchodu do budovy. Přihlášku zkontrolujete, a pokud nebude obsahovat chyby, budete pokračovat dále k zápisu. V případě nalezené chyby budou k dispozici kolegové u vchodu, kteří vám přihlášku opraví a vytisknou novou. Pokud jste ještě on-line registraci neprovedli, udělejte to prosím co nejdříve, předejdete tak zbytečnému zdržení u samotného zápisu. Formulář naleznete zde.

Pokud budete žádat pouze o odklad školní docházky, přineste sebou vytisknutý vyplněný a podepsaný formulář žádosti o odklad (zde ke stažení). Popř. vám bude k dispozici prázdný formulář ve škole. Z důvodu zajištění hladkého průběhu zápisu ale doporučujeme mít už formulář připravený z domova. Dále nezapomeňte s sebou přinést doporučení poradenského zařízení a stanovisko lékaře. Na co nezapomenout u žádosti o odklad naleznete zde.

Pokud budete žádat o zařazení dítěte do přípravné třídy, přineste sebou výše uvedené dokumenty týkající se odkladu a pak také žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy, kterou si můžete stáhnout zde. Doporučujeme mít žádost již připravenou. Na co nezapomenout u žádosti o přípravnou třídu naleznete zde.

Pokud si něčím nejste jisti, nebo máte jakýkoli dotaz týkající se zápisu, pište na e-mail: d.suchan@zschvaleticka.cz.