fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Žádost o přípravnou třídu

zdroj obrázku: unsplash.com
18.3.
2024

Žádost o přípravnou třídu

Vážení rodiče,
v případě, že máte zájem o zařazení svého dítěte do přípravné třídy a nevíte, jak na to, připravili jsme pro vás tento stručný návod:

1. S dítětem přijdete k řádnému zápisu (více informací naleznete zde);

2. U zápisu podáte žádost o odklad školní docházky (návod, jak na to, naleznete zde) - TÝKÁ SE POUZE DĚTÍ, které jsou ve věku pro nástup k povinné školní docházce (tzn. dítě, které dovrší do 31.8.2024 6 let);

3. Současně s žádostí o odklad školní docházky podáte rovnou i žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy, kterou si můžete stáhnout zde.  V případě, že jste byli s dítětem u zápisu na jiné škole, na které jste žádali i o odklad školní docházky, již znovu o odklad u nás nežádejte! V takovém případě pouze doložíte, že dítěti byl udělen odklad na jiné škole.

4. Dne 11.4.2024 osobně přinesete tyto dokumenty: Rodný list dítěte (u cizinců pas s vyznačeným druhem pobytu), průkaz totožnosti rodiče, který žádost podává s uvedenou adresou trvalého bydliště - u cizinců pas a potvrzení o místě pobytu cizince na území ČR,  (v případě, že má rodič odlišné bydliště než dítě, je nutné doložit také bydliště dítěte), žádost o odklad školní docházky nebo potvrzení o uděleném odkladu školní docházky, žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy, doporučující stanovisko poradenského zařízení k odkladu a doporučení ke vzdělávání v přípravné třídě a stanovisko odborného lékaře (pouze v případě, že budete u nás žádat o odklad, jinak stanovisko lékaře není potřeba).Pokud vám není cokoli jasné nebo nevíte, jak postupovat, napište na adresu d.suchan@zschvaleticka.cz a rádi vám poradíme. Předejdete tak zbytečným nedorozuměním u zápisu.