fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

 

 

 

Školní žákovská samospráva

Školní žákovská samospráva je seskupení žáků – zástupců jednotlivých tříd, kteří se scházejí přibližně jednou za měsíc.

Na svých schůzkách se po seznámení s akcemi, které nás čekají, a hodnocení akcí uplynulého měsíce zabýváme připomínkami a návrhy žáků jednotlivých tříd,a také problémy, které občas mají. Toto dále řešíme s vedením školy, školní jídelny, vyučujícími, žáky.

Pravidelně pomáháme při akci Žák Chvaleťák, před Vánocemi organizujeme Mikuláše na naší škole, každým rokem také pomáháme u zápisu prvňáčků. Vždy na jaře se účastníme akce Dětské fórum v Kulturním domě Kyje, kterého se účastní zástupci škol Prahy 14. Zde se řeší problémy týkající se dětí a mládeže P14. Výstupy jsou předávány MÚ P14, který se jimi zabývá.

Na naší škole probíhá Adopce na dálku, podporujeme indickou studentku. Zároveň podporujeme nadaci OMDC, starající se o dětský domov v Keni.

Kromě účasti na práci Žákovského zastupitelstva při MÚ P14, které se schází jednou za měsíc a řeší problémy dětí a mládeže P14, byli žáci naší školy rovněž zapojeni do činnosti Celopražského žákovského parlamentu.

V Žákovském zastupitelstvu P14 se žáci zaměřují na přípravu akcí pro mateřské školy Prahy 14, na přípravu Žákovského fóra a posléze jeho vyhodnocení vytvořením dotazníků pro následnou anketu; dále řeší připomínky a návrhy z jednotlivých škol.

Členové školní žákovské samosprávy

5.A
Ema Buryanová, Matěj Trčka
5.B
David Vlček, Sven Jiřík
5.C
Ema Šípalová, Tadeáš Mikšovský, Magdalena Tomešová
6.A
Adriana Šlajsnová, Ondřej Syrový
6.B
Lukáš Macek, Roman Žurek
6.C
Františka Jirásková, Denis Strnad, Lukáš Boch
7.A
Elen Volhejnová, Ema Kotyzová
7.B
Adéla Vášová, Nelly Bilincová, Klára Skribucká
7.C
Šimon Špalek, Anežka Jandová
8.A
František Šindýlek
8.B
Julie Červenková, Kateřina Macůrková
8.C
Veronika Valuchová, Adam Bouzid
9.A
Tomáš Zahradník, Karolína Petrželová, Šárka Šamšová
9.B
Tomáš Peterka, Klára Kazdová, Ema Jiříková
9.C
Gabriela Kršková, Žofie Čermáková
Předsedkyně žákovské samosprávy: Gabriela Kršková (9.C)
Místopředsedkyně žákovské samosprávy: Šárka Šamšová (9.A)
Zástupci pro žákovské zastupitelstvo Prahy 14: Karel Kačín, Lukáš Kubina, Tereza Kodýtková, Nikol

Drahošová (všichni žáci jsou z 9.B)

 

Zápisy ze zasedání školní samosprávy

1. zasedání ZDE

2. zasedání ZDE