fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Školní žákovská samospráva

Školní žákovská samospráva je seskupení žáků – zástupců jednotlivých tříd, kteří se scházejí přibližně jednou za měsíc.

Na svých schůzkách se po seznámení s akcemi, které nás čekají, a hodnocení akcí uplynulého měsíce zabýváme připomínkami a návrhy žáků jednotlivých tříd,a také problémy, které občas mají. Toto dále řešíme s vedením školy, školní jídelny, vyučujícími, žáky.

Pravidelně pomáháme při akci Žák Chvaleťák, před Vánocemi organizujeme Mikuláše na naší škole, každým rokem také pomáháme u zápisu prvňáčků. Vždy na jaře se účastníme akce Dětské fórum v Kulturním domě Kyje, kterého se účastní zástupci škol Prahy 14. Zde se řeší problémy týkající se dětí a mládeže P14. Výstupy jsou předávány MÚ P14, který se jimi zabývá.

Na naší škole probíhá Adopce na dálku, podporujeme indickou studentku. Zároveň podporujeme nadaci OMDC, starající se o dětský domov v Keni.

Kromě účasti na práci Žákovského zastupitelstva při MÚ P14, které se schází jednou za měsíc a řeší problémy dětí a mládeže P14, byli žáci naší školy rovněž zapojeni do činnosti Celopražského žákovského parlamentu.

V Žákovském zastupitelstvu P14 se žáci zaměřují na přípravu akcí pro mateřské školy Prahy 14, na přípravu Žákovského fóra a posléze jeho vyhodnocení vytvořením dotazníků pro následnou anketu; dále řeší připomínky a návrhy z jednotlivých škol.

Zápisy ze zasedání školní samosprávy

1. zasedání ZDE

2. zasedání ZDE