fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

TERMÍN ZÁPISU A KRITÉRIA K ZÁPISU pro školní rok 2024/2025

zdroj obrázku: pixabay.com
11.3.
2024

TERMÍN ZÁPISU A KRITÉRIA K ZÁPISU pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

prezenční zápis do první třídy proběhne ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 13:00 do 18:00. Tento termín platí také pro podávání přihlášek do přípravné třídy. Otevřeny budou 3 první třídy, jejichž celková kapacita je 69 dětí a jedna přípravná třída s kapacitou 15 dětí.

Kritéria k zápisu si můžete stáhnout zde.

Kritéria k přijímání do přípravné třídy si můžete stáhnout zde.

Termín prezenčního zápisu si můžete stáhnout zde.

Termín pro podání žádosti o přijetí do přípravné třídy si můžete stáhnout zde.

SLEDUJTE PRAVIDELNĚ internetové stránky školy, abyste měli k dispozici vždy aktuální informace. Výše uvedené dokumenty naleznete také na třech veřejně přístupných místech ve škole: Hlavní vchod do budovy Chvaletická, boční vchod do budovy Chvaletická (vyzvedávání dětí ze ŠD) a hlavní vchod do budovy v ulici Rochovská.

VEŠKERÉ DOKUMENTY NALEZNETE V ČERVENĚ OZNAČENÉ SEKCI "Přílohy článku".

NEZAPOMEŇTE co nejdříve vyplnit on-line registrační formulář k zápisu, který naleznete zde.