fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

1. den vašeho prvňáčka ve škole + přípravná třída

zdroj obrázku: Archiv ZŠ
27.8.
2023

1. den vašeho prvňáčka ve škole + přípravná třída

Následující informace se týkají pouze budoucích prvňáčků a žáků přípravné třídy:

Vážení rodiče,

do školy přijďte prosím se svým dítětem v pondělí 4. září v 8:00, první hodina začíná v 8:15 hodin. V hale školy nebo v prostoru před školou - dle počasí (budova Rochovská – tzv. Dolní budova) se vás ujmou vyučující a paní vychovatelky z prvních tříd a přípravné třídy. S organizací pomohou i žáci z 9. tříd. Po společném přivítání zůstanou děti ve třídách s třídními učiteli asi do 9 hodin, rodiče zatím počkají před školou.

Děti si potom převezmou paní učitelky, které je pohlídají, nebo rodinní příslušníci, kteří mohou děti odvést domů.
Vám, rodičům, začne ve třídě vašeho dítěte v 9:00 třídní schůzka v délce asi 1 hodiny.

Pomůcky do první třídy:

Děti dostanou ve škole učebnice a pracovní sešity, písanky a notýsek; dostanou také i čtvrtky.

Prosíme rodiče, aby obstarali pro své děti následující pomůcky: penál, měkké tužky, ořezávátko, gumu, pastelky, nůžky s kulatou špičkou, lepidlo – tyčinka, modelínu a podložku na modelování, obaly na sešity a učebnice, cvičební úbor, sportovní obuv, sáček na sportovní úbor a obuv, obuv na přezutí, složku měkkých nelepících barevných papírů. Pomůcky na výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a tělesnou výchovu  konkrétní požadavky vám sdělí vyučující na třídní schůzce.