fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Den Země

10.5.
2024

Den Země

54. Den Země na ZŠ Chvaletická

Den Země s 8.B

Začni u sebe!

Dnes jsme s naší třídou a paní učitelkou uklízeli okolí školy. Rozdělili jsme se do skupin, dostali jsme vybavení a šli uklízet. U uklízení jsme se zasmáli a zároveň jsme se něco naučili. Ze země jsme sbírali plasty, papíry, sklo a tak dále. Jelikož to naši třídu napadlo jako jedinou, tak jsme v tom byli sami a stihli jsme nasbírat „jen 4“ plné pytle odpadu.

Po dvou dlouhých hodinách jsme se všichni shromáždili a začali jsme třídit odpad do popelnic. Po svačině se naše třída rozdělila do dvou skupin. Jedna skupina se bavila o ekologické stopě ČR a Země a spočítali jsme osobní ekostopu. Sestavovali jsme grafy. Druhá skupina šla do dílny a vyrobili domečky pro hmyz.

Z této akce jsme si všichni odnesli spoustu informací a nových schopností. Děkujeme naší třídě, a hlavně naší paní učitelce Lence Hruškové, že nám tuto akci povolila podniknout.

 

Filip Budina a Matěj Smělý