fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Prosba o vstřícnost a pochopení

11.1.
2024

Prosba o vstřícnost a pochopení

Vážení rodiče,

rozhodl jsem, že je nutné, přijmout opatření, kterými bychom zásadním způsobem zvýšili bezpečnost našich dětí při cestě do a ze školy.

Je nezbytné, abychom omezili vstup a pohyb našich dětí po parkovací ploše u školní jídelny, kam zajíždí zásobací vozy.

Prosím, respektujte pokyny na informačních tabulkách a pokyny zaměstnanců školy. Uvědomuji si, že přijatá opatření vám způsobí určitá omezení při přivádění/přivážení vašich dětí do školy. Jejich bezpečí při cestě do/ze školy je pro mě zásadní prioritou.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Josef Knepr
ředitel školy

.

.

Vjezd povolen pouze pro zásobování:

Tato vrátka zůstanou uzamčená: