fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Povinně volitelné předměty 6. a 7. ročník

7.9.
2023

Povinně volitelné předměty 6. a 7. ročník

Ve čvrtek v 17:00 hodin bude spuštěno online přihlašování na volitelné předměty pro žáky 6. a 7. ročníků. Přihlašovat mohou POUZE rodiče žáků ze svých účtů.

... Omlouváme se za grafickou úpravu ...

 

Výběr PVP pro žáky 6. ročníků

 

1.

Španělský jazyk 

Tento předmět si žáci volí již v 6. ročníku a pokračují v něm až  do ročníku devátého.  Je vhodné, aby si ho volili žáci s velmi dobrými jazykovými předpoklady.


Hola. Buenos días. Cílem tohoto předmětu je nenásilnou formou představit základy španělského jazyka a jeho kultury na úrovni A1. Tento předmět má dvouhodinovou dotaci, která je vyučována jednou týdně. Adiós ??


Vyučuje paní učitelka D´Marco

 

2.

Plavání  + Mediální tvorba

Plavání -  Plavecký výcvik v bazénu Hloubětín, který rozšiřuje osnovy základní školy. Zdokonalování plaveckých stylů s využitím tréninkových pomůcek.

Vyučuje pan ředitel Knepr

Mediální tvorba

Seznámení s médii a jejich aplikace a využití v běžném životě, rozvoj komunikačních dovedností.


Vyučuje paní učitelka Štírská

 

3.

Softball

Při hodinách volitelného předmětu se žáci učí základním pravidlům hry softball, učí se správně házet, chytat, využívat taktiku hry vyplývající z pravidel tohoto sportu. Pokud probíhá výuka v ranních hodinách, žáci se po hodině sprchují. Jak se softball hraje, můžete v krátké ukázce shlédnout ZDE.


Vyučuje pan učitel Pasini

 

4.

Práce s různými výtvarnými materiály a technikami.


Vyučuje paní učitelka Šimralová

 

5.

Robotika


Seznámení se základy robotiky, programování robotů Lego Mindstorms

Vyučuje pan učitel Zvěřina

 

 

 

Výběr PVP pro žáky 7. ročníků

1.

Španělský jazyk

Žáci, kteří si zvolili předmět již v 6. ročníku pokračují a nikde se nepřihlašují - pokračují automaticky.


Noví zájemci o Španělštinu se nyní mohou přihlašovat.


Vyučuje paní učitelka D´Marco

 

2.

Dějiny umění


Baví tě dějiny a umění? Chceš si rozšířit své znalosti v tomto směru? Ideální volba pro tebe.

Vyučuje paní učitelka Kotoučová

 

3.

Výtvarná dílna


Práce s různými materiály a výtvarnými technikami

Vyučuje paní učitelka Šimralová

 

4.

Plavání / Přírodovědný seminář


Plavání
Plavecký výcvik v bazénu Hloubětín, který rozšiřuje osnovy základní školy. Zdokonalování plaveckých stylů s využitím tréninkových pomůcek.

Vyučuje pan ředitel Knepr


Př. seminář

Výuka tohoto předmětu probíhá v návaznosti na obsah předmětů vzdělávací oblasti Člověk a příroda, především přírodopisu a je přizpůsobena obsahu učiva jednotlivých ročníků. Umožňuje žákům prohloubit si znalosti získané v těchto předmětech a rozvijí kreativitu, tvořivost a samostatnost.

Tento předmět prohlubuje u žáků zájem o vědecké obory i o ochranu přírody.

Výuka probíhá v pracovně přírodopisu případně v okolí školy.

Vyučuje paní učitelka Bartáková