fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Elektronikcá žákovská knížka - 2. stupeň

4.9.
2023

Elektronikcá žákovská knížka - 2. stupeň

Vážení rodiče, seznamujeme vás tímto se změnami ohledně žákovských knížek na 2. stupni

Vážení rodiče,

po zkušebním provozu přechází naše škola od 1. 9. 2023 na komunikační systém elektronické žákovské knížky, která Vás bude informovat o dění ve škole, prospěchu a chování Vašich dětí prostřednictvím elektronického systému Bakaláři.

Elektronická žákovská knížka slouží také pro informace žákům, kteří mají možnost vstupovat do prostředí své elektronické žákovské knížky prostřednictvím svých žákovských přístupových údajů.

Své přístupové údaje do elektronické žákovské knížky pečlivě uschovejte, aby nemohly být zneužity cizí osobou.

Každý žák a zákonný zástupce má své originální jméno a heslo, pomocí kterého jsou mu zpřístupněny POUZE JEMU určené informace a nastavena uživatelská práva. V případě, že žák zneužije přihlašovací údaje svých zákonných zástupců, zákonný zástupce PŘEBÍRÁ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA CHOVÁNÍ SVÉHO DÍTĚTE A TOTO CHOVÁNÍ BUDE POVAŽOVÁNO ZA HRUBÉ PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU.

UPOZORŇUJEME NA SKUTEČNOST, ŽE V PŘÍPADĚ PŘEDÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM BUDE PORUŠEN ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Povinnosti zákonných zástupců:

  • Pravidelně se seznamovat s prospěchem a chováním svého dítěte a dalšími informacemi poskytnutými prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
  • Informovat třídního učitele (telefonicky, ústně, e-mailem, e-omluvenkou) o nepřítomnosti dítěte ve škole již první den absence.
V případě ztráty přihlašovacích údajů kontaktujte třídního učitele.