fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

TERMÍN ZÁPISU A KRITÉRIA K ZÁPISU pro školní rok 2023/2024

zdroj obrázku: pixabay.com
8.3.
2023

TERMÍN ZÁPISU A KRITÉRIA K ZÁPISU pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

prezenční zápis do první třídy proběhne ve středu 19. dubna od 13:00 do 18:00. Přesné informace k termínu zápisu naleznete zde. Tento termín platí také pro podávání přihlášek do přípravné třídy. Přesné informace k podávání přihlášek do přípravné třídy naleznete zde. Informace k průběhu zápisu si můžete stáhnout zde. Otevřeny budou 3 první třídy. Jejich celková kapacita je 75 dětí.

Kritéria k zápisu si můžete stáhnout zde.
Kritéria k přijímání do přípravné třídy si můžete stáhnout zde.

SLEDUJTE PRAVIDELNĚ internetové stránky školy, abyste měli k dispozici vždy aktuální informace. Výše uvedené dokumenty naleznete také na třech veřejně přístupných místech ve škole: Hlavní vchod do budovy Chvaletická, boční vchod do budovy Chvaletická (vyzvedávání dětí ze ŠD) a hlavní vchod do budovy v ulici Rochovská.

VEŠKERÉ DOKUMENTY NALEZNETE V ČERVENĚ OZNAČENÉ SEKCI "Přílohy článku".