fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Informace o aktuálních možnostech přijímání žáků do 1. tříd