fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Reakce na incident z 1.11.

zdroj obrázku: pixabay.com
3.11.
2022

Reakce na incident z 1.11.

Vážení rodiče,

vyšetřování incidentu, ke kterému došlo v úterý, je v plně v kompetenci policie, včetně informování o události. Taktéž důsledek incidentu - zranění žáka je plně v kompetenci zdravotnického zařízení, včetně podávání informací.

Škola zajistila intervenci školního psychologa ve dvou třídách druhého stupně, kterých se incident dotkl. Příští týden budou všichni žáci při třídnických hodinách informováni o bezpečném chování ve škole i mimo školu a o možnostech řešení krizových situací, o poskytování první pomoci a dalších souvislostech týkajících se úterního incidentu.

Josef Knepr
ředitel školy