fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Informace k čerpání podpory

27.9.
2022

Informace k čerpání podpory

Vážení rodiče,

Magistrát hl. m. Prahy ve svém usnesení z Rady HMP č. 38/5 ze dne 16.6.2022 rozhodl o přijetí opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti formou opatření, na která lze žádat příspěvek.

Možnost prominutí úplaty za (formulář č. 1):

stravování
školní družinu

Nebo možnost čerpat příspěvěk z fondu solidarityt do výše 600,- Kč za školní rok - např. na úhradu školy v přírodě, lyžařského výcviku apod. (formulář č. 2).

O příspěvek lze žádat na předepsaném formuláři (vpravo ke stažení) za splnění stanovených podmínek pro dítě, které má trvalé bydliště na území hl. m. Prahy. Základní podmínky pro podání žádosti jsou tyto (musí být splněna alespoň jedna z podmínek):

domácnost pobírá příspěvek či doplatek na bydlení
domácnost pobírá okamžitou dávku v hmotné nouzi
domácnost pobírá příspěvek na dítě
domácnost pobírá dávky pěstounské péče
domácnost čelí exekuci nebo insolvenci
po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbude méně než 200 Kč na osobu a den (u samostatně žijících je to 300,- Kč na den)

Žádost lze podat pouze osobně ve vestibulu ZŠ Chvaletické (horní budova) za dítě, které školu navštěvuje. Žádosti bude možné podávat pouze v termínu od 10. do 14. října 2022 vždy od 12:00 do 17:00 na předepsaném, řádně vyplněném formuláři. V případě, že bude vaší žádosti vyhověno, bude opatření platit pro celé období školního roku 2022/2023. Poslední termín pro podání žádost je 14. října 2022 v 17:00. Pro žádosti podané v tomto termínu začíná možnost čerpání příspěvku od 1. listopadu 2022. Před podáním žádosti si prosím pozorně přečtěte veškeré přiložené dokumenty.