fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY

zdroj obrázku: pixabay.com
24.6.
2022

ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY

  • S platností od 1. 7. 2022 dochází ke ZMĚNĚ ČÍSLA ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY
  • Veškeré platby na obědy od 1. 7. 2022 zasílejte na nové číslo školní jídelny: 6190896369/0800
  • Vaše variabilní symboly zůstávají v platnosti
  • Platbu na září budete zasílat k 20. 8. 2022 (platíme předem) na 6190896369/0800. Pokud máte trvalé příkazy, tak je nutné je opravit.
  • Variabilní symbol se nemění; svůj variabilní symbol naleznete na www.strava.cz v sekci informace