fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Volba do školské rady na třídních schůzkách

Zdroj obrázku: pixabay.com
4.4.
2022

Volba do školské rady na třídních schůzkách

Vážení rodiče,
brzy obdržíte hlasovací lístky do školské rady naší školy (třídní učitelé je rozdají dětem). Z nabídky kandidátů můžete vybrat dva. Takto vyplněný hlasovací lístek přineste s sebou na třídní schůzku. Ve vestibulech obou budov budou dne 12.4.2022 připraveny volební schránky, do kterých hlasovací lístky vhodíte.