fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Informace k volbě zástupců do Školské rady

Zdroj obrázku: Wikipedie
3.3.
2022

Informace k volbě zástupců do Školské rady

Vážení rodiče,

Na třídních schůzkách, které se budou konat dne 12.4.2022 proběhne volba do Školské rady ZŠ Chvaletická. Funkční období členů Školské rady je tři roky. Kompetence ŠR jsou určené školským zákonem §167 a 168. Chtěl jsem Vás požádat, máte-li zájem kandidovat do ŠR, vyplňte prosím kandidátní listinu, která je zde ke stažení, a vyplněnou ji prosím zašlete po vašem dítěti třídní učitelce/třídnímu učiteli do 23.3.2022.

Mgr. Josef Knepr,
ředitel školy