fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Změna v obsazení členů školské rady ZŠ Chvaletická

1.2.
2022

Změna v obsazení členů školské rady ZŠ Chvaletická

Dne 24.1.2022 odvolala Rada městské části Praha 14 z funkce člena školské rady ZŠ Chvaletická PhDr. Martina Staňka a Kláru Holou a jmenovala na jejich místo Ing. Miroslava Froňka a Bc. Michaelu Adámkovou, DiS.