fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Informace pro externí strávníky a rodiče žáků (Předkládání potvrzení o očkování nebo testu)

Zdroj obrázku: pixabay.com
3.11.
2021

Informace pro externí strávníky a rodiče žáků (Předkládání potvrzení o očkování nebo testu)

Od 1. 11. 2021

Pracovníci školní jídelny jsou povinni kontrolovat bezinfekčnost osob, které vstupují do školní jídelny (netýká se zaměstnanců a žáků školy).

Na základě nařízení MZ smějí do jídelny vstupovat pouze osoby, které předloží negativní antigenní, PCR nebo samostest, potvrzení o očkování nebo o prodělání nemoci covid-19 v posledním půl roce.

Týká se tedy externích strávníků a rodičů, kteří případně vyzvedávají oběd pro své dítě (první den nemoci).