fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Informace k současné epidemické situaci na naší škole

Zdroj obrázku: pixabay.com
29.11.
2021

Informace k současné epidemické situaci na naší škole

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o aktuální epidemické situaci na naší škole. Dnes, 29.11.2021, při screeningovém testování antigenními samotesty jsme zjistili 31 pozitivních výsledků na COVID-19; zatím jeden potvrzen i následným PCR testem. V současnosti je v karanténě, nebo izolaci (kromě dnešních 31 pozitivních žáků) více jak 300 žáků školy. Momentálně máme v karanténě 5 tříd. Z pedagogického sboru je s onemocněním COVID-19 v pracovní neschopnosti 8 očkovaných pedagogů. Jejich zdravotní stav jim nedovoluje výuku vést ani distančně. Počty žáků s pozitivními PCR testy se v průběhu každého dne zvyšují. Proto vnímáme jako nezbytné situaci vždy aktuálně řešit především s ohledem na zdraví žáků a pedagogů. Za daných podmínek je velmi obtížně zajišťovat plnohodnotné základní vzdělávání všech žáků a zároveň účelně a efektivně chránit zdraví žáků a učitelů. Situace, kdy nemáme dostatek pedagogů a části tříd jsou střídavě v karanténě a ve škole, je na organizaci výuky velmi náročná. Všichni pedagogové do dnešního dne vyučovali takzvaně hybridně. To znamená, že část žáků přímo ve třídě a současně část online formou. Nicméně tento způsob považujeme za neefektivní a negativně determinující kvalitu výuky obou skupin žáků. Za nejlepší z možných řešení v současné situaci považujeme přejít na 2. stupni k distanční výuce. Tento způsob, by umožnil zapojit vyučující, kteří jsou v karanténě do výuky a zároveň chránil žáky a vyučující před nákazou.  KHS je kompetentní školu nebo její část uzavřít plošně, pokud je více jak polovina žáků v karanténě. I tato situace může být v dohledné době reálná. O aktuální situaci budeme informovat zástupce Spolku rodičů na zítřejší on-line schůzce v 17:00.


Mgr. Josef Knepr
ředitel školy