fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Informace k testování a COVID pravidlům ve škole

Zdroj obrázku: pixabay.com
26.8.
2021

Informace k testování a COVID pravidlům ve škole

Vážení rodiče, milé děti

Rád bych Vás seznámil s tím, jak budeme aplikovat na naší škole obecná pravidla manuálu MŠMT platného pro začátek letošního školního roku.

Naší zásadní prioritou je vytvořit systém, který bude v maximální možné míře zajišťovat zdraví našich dětí a pedagogů.

Druhou naší prioritou neméně důležitou je to, aby systém umožňoval co nejefektivnější výuku a aby respektoval potřeby, zájmy a aktivity našich dětí.

Věřte, že i v tomto náročném období uděláme maximum pro to, aby děti do školy chodily rády a dobře se jim dařilo.

Testování

 • 1.9.2021 se budou testovat žáci 2. – 9. ročníků. Budou se testovat ve třídách za přítomnosti třídních učitelů. Pouze třída 2.A se bude testovat v tělocvičně dolní budovy, za přítomnosti rodičů,  tak jak byly děti zvyklé na konci školního roku.
 • 2.9.2021 se budou testovat žáci 1. ročníků. Testovat se budou dle rozpisu v tělocvičnách školy, za přítomnosti rodičů.

Následovat budou další části screeningového  testování a to 6.9.2021 a 9.9.2021.

V těchto termínech se budou testovat již všichni žáci.


Kdo se nemusí testovat

 • Testovat se nemusí děti, které jsou 14 dní po plně dokončeném očkování.
 • Děti, které prodělaly COVID – 19 (po dobu 180 dnů od prvního pozitivního testu v odběrovém místě).
 • Dítě, které doloží negativní výsledek testu z odběrového místa.

Vážení rodiče, spadá-li vaše dítě do jedné z těchto tří skupin, prosím doložte tuto skutečnost náležitým potvrzením třídnímu učiteli.

 • Nebude-li dítě v testovacích termínech tzn. 1.9. resp. 2.9., 6.9., 9.9. ve škole, proběhne jeho testování ráno před vyučováním ve vestibulu školy ihned při jeho příchodu do školy, za asistence zaměstnance školy.
 • Stejný postup bude, přijde-li dítě do školy v testovacích dnech později, například až po 1. vyučovací hodině.


Odmítnutí testování

Pokud se žák nepodrobí testování, může se prezenční výuky zúčastnit pouze za těchto podmínek:

 • Musí mít ochranu dýchacích cest nejen ve společných prostorách školy, ale i během výuky ve třídě.
 • Nesmí cvičit ve vnitřních prostorech.
 • Musí se převlékat s odstupem od ostatních žáků, nejméně 1,5 m
 • Nesmí zpívat.
 • Musí používat hygienické zařízení určené pouze pro žáky, kteří nepodstoupili preventivní test.
 • Při konzumaci potravin, kdy nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest, musí mít rozestup od ostatních žáků minimálně 1,5 m.

Odmítnutí podrobit se testu a nosit ochranu dýchacích cest

 • Odmítne-li žák jak testování, nošení ochranného prostředku dýchacích cest, v takovém případě škola nemůže umožnit žákovi přítomnost na vyučování ve škole.

Odmítnutí nosit roušku, respirátor během vyučování ve společných prostorech školy

 • V takovém případě je škola povinna toto dítě/žáka izolovat od ostatních osob a informovat zákonného zástupce.

Vážení rodiče,

Chtěl jsem vás požádat o vstřícnost. Odmítnutí testování představuje pro školu, ale hlavně pro dítě samotné značnou komplikaci, která negativně ovlivní průběh výuky a běžný chod školy. Zvýší se riziko šíření eventuální infekce mezi spolužáky.

Testovali jsme všechny žáky docházející do školy na konci školního roku. Vše jsme v pohodě zvládali, nebyl žádný problém. Není důvod se testování obávat. Vše zvládneme i od prvního září, děti nepocítí žádnou újmu.

Pozitivní výsledek testu

 • Došlo-li by k situaci, že výsledek testu dítěte je pozitivní, pak:
 • Je-li dítě doprovázeno rodičem, odchází s rodičem domů
 • Není-li doprovázeno do školy zákonným zástupcem, pak přejde do izolační místnosti, kde bude pod dohledem určeného zaměstnance školy. Škola obratem informuje rodiče. Rodič zajistí odvedení dítěte ze školy.


Kontakty

 • Vážení rodiče, chtěl jsem vás požádat o úzkou spolupráci s třídními učiteli a vstřícnost při aktualizaci kontaktů na vás. Aktuální kontakty jsou pro nás zásadní předpoklad úspěšného zvládnutí situace a operativního předávání informací.


Roušky

 • Všichni žáci používají ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy. Tedy hned od příchodu do školy, od hlavního vchodu do školy do šaten, na chodbách, WC. Ve třídách a pracovnách mohou být bez roušek


Dezinfekce

 • Při příchodu do školy si žáci vydezinfikují ruce pod dohledem vyučujícího vykonávajícího dozor. Na WC, ve třídách, v učebnách budou umístěny dezinfekční prostředky, mýdla. Žáci budou vyučujícími poučení a průběžně upozorňování na nutnost dodržování těchto zásad.


Příznaky infekčního onemocnění

 • Žáci, rodiče i  zaměstnanci školy, kteří by měli příznaky infekčního onemocnění, nemohou do školy vstoupit.


Ze zkušeností z předchozích covidových období víme, že když máme úžasné děti, skvělé rodiče a profesionální tým pedagogů, zvládneme i tento začátek školního roku na jedničku.

Těšíme se na Vás.

Josef Knepr