fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku naší školy

10.5.
2021

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku naší školy

Vážení rodiče,

níže a v přílohách najdete seznam dětí, které byly na naši školu přijaty k základnímu vzdělávání. V seznamu je uvedeno pouze číslo jednací, které jste obdrželi při zápisu.
Obrázky