fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Informace k testování žáků, kteří prodělali onemocnění Covid-19

20.4.
2021

Informace k testování žáků, kteří prodělali onemocnění Covid-19

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatřemí Ministerstva zdravotnictví ČR (viz přílohy článku) je pro účast žáků na prezenční výuce nezbytný negativní test na SARS-CoV-2.

Jedna z výjimek z pravidelneho testování platí pro osoby, které doloží, že prodělaly laboratorně potvzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba povinné izolace, a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Tuto skutečnost je nutné prokázat. Jako doklad k prokázání výše uvedené výjimky ohledně prodělaného onemocnění, může rodič dítěte škole doložit zprávu z laboratoře o laboratorně potvzeném pozitivnim výsledku na přítomnost viru SARS-CoV-2 v listinné či elektronické podobě, tj. není nutná návštěva lékaře/pediatra a vystavení tohoto potvrzení lékařem.