fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Pokyny k vyplňování přihlášek na střední školy

4.2.
2021

Pokyny k vyplňování přihlášek na střední školy

Vážení rodiče a žáci, v příloze najdete vzory pro vyplnění přihlášek na SŠ.

Pokyny k vyplňování přihlášek na střední školy

  • střední školy vyplňujete ve stejném pořadí na obě přihlášky
  • pokud škola rozhodla o konání jednotné přijímací zkoušky, ponecháte v příslušném okénku ano, škrtnete ne (termín jednotné přijímací zkoušky nepíšete, ten je přesně stanoven 12. a 13. dubna)
  • termín školní přijímací zkoušky vyplňujete na přihlášku pouze tehdy, pokud se na škole nedělá jednotná přijímací zkouška, ale škola bude zadávat svou vlastní, školní (v tomto případě škrtáte v okénku jednotná přijímací zkouška ano)
  • přihlášku musí podepsat uchazeč (žák)
  • do kolonky datum narození uvedete datum narození zákonného zástupce
  • zákonný zástupce musí přihlášku také podepsat

(vše výše uvedené viz vzor)

  • vyžaduje-li škola potvrzení způsobilosti uchazeče daný obor studovat, je nutné navštívit lékaře a nechat přihlášku potvrdit (tuto informaci naleznete na webových stránkách dané školy)

Na zadní stranu přihlášky nic nedopisujete, nepodepisujete, nedoplňujete.

Přihlášky je nutné na dané střední školy doručit (osobně nebo poštou) do 1. března 2021.