fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Informace k přihláškám pro žáky 9. tříd a uchazeče o studium na víceletých gymnáziích

29.1.
2021

Informace k přihláškám pro žáky 9. tříd a uchazeče o studium na víceletých gymnáziích

Přihlášky budou předávány dětem příští týden. Žáci budou přicházet do školy po jednotlivých třídách nebo skupinách (žáci 5. a 7. tříd).

Přihlášky budou předávány dětem příští týden.

Žáci budou přicházet do školy po jednotlivých třídách nebo skupinách (žáci 5. a 7. tříd).

Je nezbytně nutné, aby se žáci dostavili v přesně uvedenou hodinu. Pokud se žák nemůže dostavit ze závažných důvodů, prosíme, aby zákonní zástupci kontaktovali mailem (m.vesela@zschvaleticka.cz) výchovnou poradkyni a domluvili si náhradní termín vyzvednutí přihlášek.

Zákonné zástupce, kteří případně přijdou s žáky nižších ročníků, prosíme, aby respektovali, že nebudou do budovy školy vpuštěni.

Informace o vyplnění přihlášek děti dostanou, podrobný návod a vzor pro správné vyplnění škol na přihlášky bude příští týden zveřejněn na webu školy.

Rozpis vydávání přihlášek:

Středa 3. 2. 2021

5. A a 5. C                                  13.00 hodin

5. B                                             13.30 hodin

7. A, B, C                                    14.00 hodin

9. A                                             15.00 hodin

9. B                                             15.30 hodin

9. C                                              16.00 hodin

9. D                                             16.30 hodin