fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nová bezpečnostní opatření ve školní družině

18.9.
2020

Nová bezpečnostní opatření ve školní družině

Vážení rodiče,

na základě vyhodnocení monitoringu ve školní družině jsme z důvodu větší ochrany zdraví našich dětí přistoupili k tomuto opatření: Od pondělí 21.9. budou všechna odd. školní družiny za příznivého počasí od 16:00 venku. Děti si budete moci vyzvednou následovně:


- Na dolní budově v zahradě u hlavního vchodu vpravo budou děti těchto tříd: 1.A, 1.B, 1.C a 2.A

- Na dolní budově v zahradě u SŠ Arcus (vchod od parkoviště) budou děti 1.D, 2.B, 2.C, 2.D, 3.A, 3.C

- Na horní budově na školním hřišti budou děti ze tříd na horní budově


Při míchání různých oddělení ŠD budou mít děti roušku.

Věříme, že toto opatření vnímáte s pochopením a vstřícností.