fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Konzultace 2. stupeň

4.6.
2020

Konzultace 2. stupeň

Od 8. 6. 2020 bude umožněno žákům 2. stupně se dostavit do školy na osobní konzultaci se svými vyučujícími. Podmínkou účasti je dodržení hygienických opatření tzn. rouška, zákaz volného pohybu po škole. Žák samozřejmě nesmí vykazovat ŽÁDNÉ příznaky onemocnění COVID – 19. Na konzultaci se musí žák nebo jeho zákonný zástupce přihlásit emailem minimálně 2 pracovní dny předem a vyučující musí tuto schůzku potvrdit.

V příloze naleznete podrobné informace ...