fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Informace k organizaci závěru školního roku

15.6.
2020

Informace k organizaci závěru školního roku

Vážení rodiče,

na schůzce spolku rodičů, která se konala ve čtvrtek 11.6.2020 jsme informovali zástupce tříd o plánovaném průběhu konce školního roku 2019/2020.

Dnes (15.6.2020) MŠMT vydalo "rozvolňující pokyny" pro konec školního roku, podle kterých je možné, aby školy pořádaly akce, které nejsou vzdělávacími - závěrečné focení, rozloučení se závěrečnými ročníky atd. Škola, která má 770 žáků a 80 zaměstnanců nemůže zásadně měnit svůj chod ze dne na den. Na naší škole budeme proto nadále pokračovat v akcích, které jsou vzdělávacími až do 25.6.2020.

Vydávání vysvědčení proběhne, jak bylo plánováno. Od 8:15 do 9:00 žákům prvního stupně a od 9:00 do 10:00 žákům druhého stupně mimo budovy naší školy. Bližší informace o průběhu vydávání vysvědčení budou na webových stránkách školy do konce tohoto týdne.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Josef Knepr
ředitel školy