fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

STRAVOVÁNÍ od 18. 5. - POZOR - JINAK, NEŽ JSTE ZVYKLÍ!!! OBJEDNÁVKY DVA PRACOVNÍ DNY PŘEDEM - ELEKTRONICKY.

13.5.
2020

STRAVOVÁNÍ od 18. 5. - POZOR - JINAK, NEŽ JSTE ZVYKLÍ!!! OBJEDNÁVKY DVA PRACOVNÍ DNY PŘEDEM - ELEKTRONICKY.

Školní jídelna je v provozu od 18.5. 2020

Vážení strávníci, děti, rodiče, zaměstnanci a ostatní příznivci dobrého stravování, od pondělí 18. 5. 2020 bude jídelna opět v provozu. Doba nám přináší nová nařízení, nejrůznější omezení a pravidla, která musíme všichni respektovat. Stravování probíhat bude, ale jinak. ZÁSADNÍ ZMĚNA PRO VŠECHNY STRÁVNÍKY SPOČÍVÁ V TOM, ŽE SE ZÁJEMCI MUSÍ PŘIHLÁSIT SAMI - ELEKTRONICKY NA WWW.STRAVA.CZ (ČÍSLO NAŠÍ JÍDELNY JE 0142). PŘIHLÁŠENÍ OBĚDA MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 2 PRACOVNÍ DNY PŘEDEM. POKUD POTŘEBUJETE OBĚD NAPŘ. NA PONDĚLÍ 25. 5., TAK PŘIHLÁŠKY SE UZAVÍRAJÍ VE ČTVRTEK DO 13,00 HODIN. Na další dny systém zůstává - dva dny předem, uzávěrka přihlášek bude ve 14,00 hod. (Pokud chcete oběd v úterý 26. 5. - je třeba se přihlásit nejpozději v pátek 22.5. do 14,00 hodin, atd.)

Vyzvedávání obědů do přinesených nádob NENÍ MOŽNÉ. Pro objednané externí strávníky (důchodce, veřejnost) vydáváme do jednorázových plastových nádob. I nadále "přes okénko". Rodiče do jídelny nesmí vstupovat.

 

Další info uvádím odděleně pro různé kategorie strávníků:

1) ŽÁCI DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ - mají možnost chodit na obědy od 18. 5. - čas výdeje pro deváťáky je od 11,15 hod - další info ohledně výdeje dostanou žáci od svých pedagogů

nárok na dotovaný oběd má pouze žák, který se účastní výuky ve škole

nárok na dotovaný oběd má pouze žák, který se včas (minimálně dva pracovní dny předem) přihlásí k obědu - nejlépe elektronicky na www.strava.cz

nárok na dotovaný oběd má pouze žák, který má obědy zaplacené a na oběd přijde s čipem

informace ohledně chování v jídelně dostanete od svých vyučujících (do jídelny vstupovat pouze s rouškou, umyté a vydezinfikované ruce, ČIP JE BEZKONTAKTNÍ - ke snímači ho tedy pouze bezkontaktně přiložit)

2) ZAMĚSTNANCI ŠKOLY - mají možnost chodit na obědy od 18. 5. - čas výdeje bude od 12,00 do 12,15 hod - další info (změna ceny) bude umístěno na obvyklých místech ve škole

nárok na dotovaný oběd mají pouze zaměstnanci, kteří jsou v práci

nárok na dotovaný oběd má pouze zaměstnanec, který se ke stravování včas přihlásí (minimálně dva pracovní dny předem) - elektronicky na www.strava.cz

dodržujte prosím čas výdeje, pokud to vaše práce umožňuje (12,00 - 12,15) a nebudete u dětí - další časové harmonogramy pobytu v jídelně budou dle dispozic vedení školy

3) EXTERNÍ STRÁVNÍCÍ (DŮCHODCI, RODIČE NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ, ZÁJEMCI O STRAVOVÁNÍ) = ODNOS JÍDLA S SEBOU V NÁDOBÁCH - čas výdeje 10.50 - 11,00 hod

oběd není dotovaný státem

cena oběda je 77 Kč - polévka, hlavní jídlo, nápoj (obvykle bývá také moučník, ale nemusí být denně)

oběd je také třeba objednat předem - minimálně dva pracovní dny předem a to i u strávníků, kteří dříve chodili automaticky

přihlásit se mohou i žáci, kteří zůstávají doma a do školy nechodí - cena i porce je dospělá a nedotovaná, jídlo je s sebou a platí a objednává se předem

4) ŽÁCI PRVNÍHO STUPNĚ - mají možnost chodit na obědy od 25. 5. - čas výdeje bude dle harmonogramu vedení školy - další info ohledně chování v jídelně dostanou děti od  svých pedagogů

nárok na dotovaný oběd má pouze žák, který se účastní výuky ve škole

nárok na dotovaný oběd má pouze žák, který se včas (minimálně dva pracovní dny předem) přihlásí k obědu - nejlépe elektronicky na www.strava.cz

nárok na dotovaný oběd má pouze žák, který má obědy zaplacené a na oběd přijde s čipem

informace ohledně chování v jídelně dostanete od svých vyučujících (do jídelny vstupovat pouze s rouškou, umyté a vydezinfikované ruce, ČIP JE BEZKONTAKTNÍ - ke snímači ho tedy pouze bezkontaktně přiložit)


Jídelníček bude zveřejněn tento týden - bude připravováno pouze jedno jídlo, bez možnosti výběru.

Do školy a jídelny vstup pouze v rouškách. ČIPY JSOU BEZKONTAKTNÍ, NEDOTÝKEJTE SE S NIMI TERMINÁLŮ. Poučte prosím i své malé děti, že stačí čip přiblížit k terminálu na vzdálenost cca 2 cm.

 

 

Bezkontaktní čipy VIS 700-0610x0

 

 

Těšíme se na vás a vaše děti

 

Případné dotazy ráda zodpovím nejlépe na:

m.krtenska@zschvaleticka.cz ;

případně telefonicky na 281 012 394 (můj záznamník neumí zpětné volání, případně zanechte také vaše číslo :)

 

Bc. Monika Křtěnská

vedoucí školní jídelny