fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Stanovisko ředitele školy k výuce od 25.5.

20.5.
2020

Stanovisko ředitele školy k výuce od 25.5.

Vážení rodiče

v následujících dnech - čtvrtek, pátek obdržíte od třídních učitelů svých dětí podrobné organizační informace o průběhu výuky žáků prvního stupně od 25. 5. 2020. Každá skupina dětí své.

Vzhledem k tomu, že pokyny od MŠMT se mění a dovysvětlují  "za pochodu" chtěli jsme maximálně eliminovat dodatečné úpravy a změny. Proto poskytujeme informace až nyní.

Bohužel momentálně nemáme tušení, zda od června budou moci do školy nastoupit i žáci 6. až 8. ročníků. Proto je i možně, že tato pravidla budou aktuální pouze na příští týden.

Věřím, že obě strany se na 25. 5. těšíme stejně. Vy se "zbavíte" výuky svých ratolestí a nám se konečně vrátí naši drahouškové.

Hodně zdraví a ať se nám všem dobře daří.

Mgr. Josef Knepr
ředitel školy