fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Obědy - červen 2020 - NEZAPOMEŇTE - objednáváte STÁLE SAMI DVA pracovní dny předem - elektronicky na www.strava.cz

27.5.
2020

Obědy - červen 2020 - NEZAPOMEŇTE - objednáváte STÁLE SAMI DVA pracovní dny předem - elektronicky na www.strava.cz

STRAVOVÁNÍ ČERVEN - POZOR - JINAK, NEŽ JSTE ZVYKLÍ!!! OBJEDNÁVKY DVA PRACOVNÍ DNY PŘEDEM - ELEKTRONICKY.

Vážení strávníci, děti, rodiče, zaměstnanci a ostatní příznivci dobrého stravování,

i nadále patí, ŽE SE ZÁJEMCI O STRAVOVÁNÍ MUSÍ PŘIHLÁSIT SAMI - ELEKTRONICKY NA WWW.STRAVA.CZ (ČÍSLO NAŠÍ JÍDELNY JE 0142). PŘIHLÁŠENÍ OBĚDA MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ 2 PRACOVNÍ DNY PŘEDEM. POKUD POTŘEBUJETE OBĚD NAPŘ. NA PONDĚLÍ 1. 6., TAK PŘIHLÁŠKY SE UZAVÍRAJÍ VE ČTVRTEK 28. 5. VE 14,00 HODIN. Na další dny systém zůstává - dva dny předem, uzávěrka přihlášek bude ve 14,00 hod. (Pokud chcete oběd NAPŘ. v úterý 2. 6.  - je třeba se přihlásit nejpozději v pátek 29. 5. do 14,00 hodin, atd.)

Vyzvedávání obědů do přinesených nádob NENÍ MOŽNÉ. Pro objednané externí strávníky (důchodce, veřejnost) vydáváme do jednorázových plastových nádob. I nadále "přes okénko". Rodiče do jídelny nesmí vstupovat.

Připomínáme:   info uvádím odděleně pro různé kategorie strávníků:

1) ŽÁCI DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ - mají možnost chodit na obědy od 18. 5. - čas výdeje pro deváťáky je od 11,15 hod - další info ohledně výdeje dostanou žáci od svých pedagogů
nárok na dotovaný oběd má pouze žák, který se účastní výuky ve škole
nárok na dotovaný oběd má pouze žák, který se včas (minimálně dva pracovní dny předem) přihlásí k obědu - nejlépe elektronicky na www.strava.cz
nárok na dotovaný oběd má pouze žák, který má obědy zaplacené a na oběd přijde s čipem
informace ohledně chování v jídelně dostanete od svých vyučujících (do jídelny vstupovat pouze s rouškou, umyté a vydezinfikované ruce, ČIP JE BEZKONTAKTNÍ - ke snímači ho tedy pouze bezkontaktně přiložit)
2) ZAMĚSTNANCI ŠKOLY - mají možnost chodit na obědy od 18. 5. - čas výdeje bude od 12,00 do 12,15 hod - další info (změna ceny) bude umístěno na obvyklých místech ve škole
nárok na dotovaný oběd mají pouze zaměstnanci, kteří jsou v práci
nárok na dotovaný oběd má pouze zaměstnanec, který se ke stravování včas přihlásí (minimálně dva pracovní dny předem) - elektronicky na www.strava.cz
dodržujte prosím čas výdeje, pokud to vaše práce umožňuje (12,00 - 12,15) a nebudete u dětí - další časové harmonogramy pobytu v jídelně budou dle dispozic vedení školy
3) EXTERNÍ STRÁVNÍCÍ (DŮCHODCI, RODIČE NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ, ZÁJEMCI O STRAVOVÁNÍ) = ODNOS JÍDLA S SEBOU V JEDNORÁZOVÝCH NÁDOBÁCH - čas výdeje 10.50 - 11,00 hod
oběd není dotovaný státem
cena oběda je 77 Kč - polévka, hlavní jídlo, nápoj (obvykle bývá také moučník, ale nemusí být denně)
oběd je také třeba objednat předem - minimálně dva pracovní dny předem a to i u strávníků, kteří dříve chodili automaticky
přihlásit se mohou i žáci, kteří zůstávají doma a do školy nechodí - cena i porce je dospělá a nedotovaná, jídlo je s sebou a platí a objednává se předem

4) ŽÁCI PRVNÍHO STUPNĚ - mají možnost chodit na obědy od 25. 5. - čas výdeje bude dle harmonogramu vedení školy - další info ohledně chování v jídelně dostanou děti od  svých pedagogů
nárok na dotovaný oběd má pouze žák, který se účastní výuky ve škole
nárok na dotovaný oběd má pouze žák, který se včas (minimálně dva pracovní dny předem) přihlásí k obědu - nejlépe elektronicky na www.strava.cz
nárok na dotovaný oběd má pouze žák, který má obědy zaplacené a na oběd přijde s čipem
informace ohledně chování v jídelně dostanete od svých vyučujících (do jídelny vstupovat pouze s rouškou, umyté a vydezinfikované ruce, ČIP JE BEZKONTAKTNÍ - ke snímači ho tedy pouze bezkontaktně přiložit)
Do školy a jídelny vstup pouze v rouškách. ČIPY JSOU BEZKONTAKTNÍ, NEDOTÝKEJTE SE S NIMI PROSÍM TERMINÁLŮ.
Poučte prosím i své malé děti, že stačí čip přiblížit k terminálu na vzdálenost cca 2 cm.

Kolik stojí oběd na Úřadu vlády? Takhle nízké ceny jste nečekali ...

Těšíme se na vás a vaše děti

Případné dotazy ráda zodpovím nejlépe na:
m.krtenska@zschvaleticka.cz ;
případně telefonicky na 281 012 394 (můj záznamník neumí zpětné volání, případně zanechte také vaše číslo :)
Bc. Monika Křtěnská
vedoucí školní jídelny