fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Návrat žáků 9. tříd do školy

4.5.
2020

Návrat žáků 9. tříd do školy

Vážení rodiče,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Máme vizi, že na naší škole by tato aktivita měla následující formu. Žáci každé třídy budou rozděleni do jedné, spíše však do dvou skupin. Dle pokynů skupina smí mít maximálně 15 žáků.  Toto rozdělení bude stálé. Žáky do skupin rozdělí třídní učitelé. Ve škole nedojde ke vzájemnému kontaktu žáků s žáky druhé skupiny. V budově školy bude probíhat vyučování vždy pouze jedné třídy, tedy jejích dvou skupin. Výuka bude probíhat dva dny v týdnu, vždy dvě vyučovací hodiny jdoucí po sobě. V první z hodin bude jedna skupina mít výuku matematiky, současně druhá skupina bude mít český jazyk. Na následující hodinu se vyučující ve skupinách vymění. Momentálně nejsme schopni Vám sdělit, které dny a hodiny bude mít výuku která třída. Bude totiž nadále probíhat distanční výuka ostatních ročníků druhého stupně. Chtěl jsem Vás v této fázi požádat o vyjádření, zda se Vaše dcera /syn/ zúčastní této formy výuky, abychom měli podklady pro představu o počtu skupin. Své rozhodnutí prosím sdělte co nejdříve třídnímu učiteli svého dítěte. Momentálně zpracováváme soubor hygienických a provozních podmínek, se kterým Vás seznámíme co nejdříve.

Děkuji za Vaše pochopení a vstřícnost.

Mgr. Josef Knepr
řeidtel školy